Program Erasmus+: Eksperimentiranje na področju evropske politike o izobraževanju in usposabljanju ter mladih pod vodstvom javnih organov na visoki ravni (EACEA 34/2015)

Razpisovalec:
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Naslov:
Program Erasmus+: Eksperimentiranje na področju evropske politike o izobraževanju in usposabljanju ter mladih pod vodstvom javnih organov na visoki ravni (EACEA 34/2015)
Rok prijave:
14.04.2016
Opis:
Eksperimentiranje na področju politike v okviru ključnega ukrepa 3 programa Erasmus+ (Podpora za reformo politik) – Pobude za inovacije v politiki so projekti nadnacionalnega sodelovanja, s katerimi se podpira izvajanje programov politike Evropske unije o izobraževanju, usposabljanju in mladih, vključno s področnimi programi, kot sta bolonjski in kopenhagenski proces.
Splošni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je spodbuditi izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter mladinskih politik z zbiranjem in presojo dokazov o sistemskem vplivu inovativnih ukrepov politike. V skladu s tem razpisom se zahteva vključitev javnih organov upravičenih držav na visoki ravni ter uporaba zanesljivih in splošno priznanih ocenjevalnih metod na podlagi poskusov na terenu (eksperimentiranje).
Upravičeni prijavitelji:
Prijavitelji, ki se lahko prijavijo na ta razpis za zbiranje predlogov, so: (a) javni organi (ministrstvo ali enakovreden organ), pristojni za izobraževanje, usposabljanje ali mlade, na najvišji ravni v ustreznem nacionalnem ali regionalnem okviru (b) javne ali zasebne organizacije ali ustanove, ki so dejavne na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladih; (c) javne ali zasebne organizacije ali ustanove, ki izvajajo dejavnosti, povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in/ali mladimi, na drugih družbeno-gospodarskih področjih. Partnerstvo morajo sestavljati najmanj štirje subjekti, ki zastopajo tri upravičene države. Predlog projekta lahko usklajuje in predloži v imenu vseh prijaviteljev samo: – javni organ, – zakonito ustanovljena mreža ali združenje javnih organov, – javni ali zasebni subjekt, ki ga javni organ pooblasti za prijavo na razpis. Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav: 28 držav članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, državi kandidatki za članstvo v EU: Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.
Financiranje:
14,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en

Nazaj na vrh