Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union

Razpisovalec:
EuropeAid
Naslov:
Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union
Rok prijave:
01.06.2016
Opis:
V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori aktivnostim nevladnih akterjev, ki so namenjene osveščanju javnosti v zvezi z razvojnimi vprašanji in spodbujanju izobraževanja za razvoj v Evropi.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladni akterji ali lokalne oblasti (odvisno od sklopa) s sedežem v eni od držav članic EU, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje. Glede partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.
Financiranje:
92,950.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458417082287&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151103

Nazaj na vrh