Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje dogodkov za leto 2016

Razpisovalec:
Evropski parlament
Naslov:
Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje dogodkov za leto 2016
Rok prijave:
10.06.2016
Opis:
Evropski parlament je objavil razpis za sofinanciranje dogodkov za leto 2016. Prijavite lahko projekte, ki bodo prispevali k boljšemu razumevanju vloge Evropskega parlamenta in njegovega delovanja, projekte, ki bodo spodbujali državljane k sodelovanju v procesih odločanja ter projekte, ki bodo ponudili prostor za izmenjavo mnenj in stališč o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na njihova življenja.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav članic EU, držav EEA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica) ter držav kandidatk (Makedonija, Albanija, Črna gora, Srbija in Turčija), ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Financiranje:
1,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

Nazaj na vrh