Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2015

Razpisovalec:
Regionalno razvojni center Koper
Naslov:
Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2015
Rok prijave:
Do porabe sredstev
Opis:
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje – Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin, ter so plačali enkratno članarino v Garancijsko shemo pri Regionalnem razvojnem centru Koper v višini 110,00 EUR.
Financiranje:
836.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html

Nazaj na vrh