Razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva v občine Radeče

Razpisovalec:
Občina Radeče
Naslov:
Razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva v občine Radeče
Rok prijave:
10.06.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna občine Radeče v letu 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Izvajalci projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega razpisa so registrirana društva (hortikulturna, čebelarska in druga podobna društva) v občini Radeče, katerih namen je ozaveščanje in izobraževanje članov in širše javnosti na svojem področju delovanja, ob izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Financiranje:
2.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.radece.si/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-in-projektov-drustev-na-podrocju-kmetijstva-iz-proracuna-obcine-radece-v-letu-2016/

Nazaj na vrh