Rights, Equality and Citizenship Programme: Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting

Razpisovalec:
Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Naslov:
Rights, Equality and Citizenship Programme: Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting
Rok prijave:
01.06.2016
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo (Daphne) objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju multidisciplinarnega povezovanja pri obravnavi nasilja nad ženskami in/ali otroki.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, Islandije ter Linhenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Projekti so lahko nacionalni ali mednarodni, pri čemer pa se v vsakem primeru zahteva partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Eden od partnerjev iz vsake sodelujoče države mora biti javni organ, lahko pa tudi prijaviteljem poda pismo podpore.
Financiranje:
3,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm

Nazaj na vrh