Sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno – humanitarnih in ostalih društev in organizacij v Občini Kanal ob Soči

Razpisovalec:
Občina Kanal ob Soči
Naslov:
Sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno – humanitarnih in ostalih društev in organizacij v Občini Kanal ob Soči
Rok prijave:
26.04.2016
Opis:
Občina Kanal ob Soči objavlja javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2016.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture 60.946,00 EUR,
– na področju športa 62.537,00 EUR,
– na področju turizma 27.620,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij 21.332,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj 20.182,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij 4.638,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin 12.044,00 EUR in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 3.500,00 EUR.
Upravičeni prijavitelji:
Osnovni pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
Financiranje:
192.617,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.obcina-kanal.si/gids/sporocilo/2016032510073285/

Nazaj na vrh