Tretje javno povabilo za javna dela 2016

Razpisovalec:
Zavod za zaposlovanje
Naslov:
Tretje javno povabilo za javna dela 2016
Rok prijave:
31.07.2016 oz. do porabe sredstev
Opis:
Na Zavodu za zaposlovanje so objavili tretje javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je okvirno 1,2 milijona EUR za predvidenih 220 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.
Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Izvajajo se lahko programi na področjih kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, okolja in prostora, socialnega varstva, kulture ter drugi programi v skladu s Katalogom programov javnih del. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.
V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.
Na podlagi tretjega javnega povabila se bodo v izbrane programe na razpisanih področjih lahko vključevali dolgotrajno brezposelni ne glede na raven izobrazbe.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov javnih del, ki so neprofitni delodajalci ob vložitvi ponudbe in ves čas izvajanja programa javnega dela; so pravne ali fizične osebe, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisane v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:
1,200.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2016-%E2%80%93-tretje-javno-povabilo

Nazaj na vrh