Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020): Razpis za sofinanciranje projektov 2016

Razpisovalec:
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)
Naslov:
Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020): Razpis za sofinanciranje projektov 2016
Rok prijave:
02.06.2016
Opis:
Objavljen je razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) za leto 2016.
Prijavite lahko projekte na naslednjih prednostnih področjih:
1. Zdravje migrantov – dobre prakse pri skrbi za ranljive skupine migrantov in beguncev
2. Zbiranje znanja in izmenjava dobrih praks o ukrepih za zmanjševanje pitja in zlorabe alkohola
3. Zbiranje znanja in izmenjava dobrih praks o ukrepih za zmanjševanje uporabe nedovoljenih drog v skladu z minimalnimi standardi glede zmanjševanja povpraševanja
4. Podpora državam članicam in ključnim deležnikom pri naslavljanju kroničnih bolezni
5. Izbira in zaščita donatorjev (organov, tkiv ipd.).
Upravičeni prijavitelji:
Nepovratna sredstva se lahko dodelijo zakonito ustanovljenim organizacijam, vključno z javnimi organi in organi javnega sektorja, zlasti raziskovalnim in zdravstvenim ustanovam, univerzam, visokošolskim ustanovam in nevladnim organizacijam. Te organizacije lahko predložijo predlog projekta kot koordinatorji ali sodelujejo kot drugi upravičenci. Da je organizacija upravičena do nepovratnih sredstev EU za projekt, mora biti zakonito ustanovljena v: Evropski uniji (kateri koli od 28 držav članic) ali državi Efte, ki je podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in je potrdila sodelovanje v programu. Projekt mora vključevati vsaj tri partnerje (ločene pravne osebe) iz različnih držav.
Financiranje:
9,350.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Nazaj na vrh