OPREDELITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V EU – Social Business Initiative

Kadar želi biti organizacija znotraj EU prepoznana kot socialno podjetje mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

  • opravljati mora gospodarsko dejavnost (neprekinjeno izvaja aktivnosti proizvodnje in/ali menjave proizvodov in/ali storitev)
  • zasledovati mora konkretne družbene cilje, ki doprinašajo k družbeni blaginji
  • omejiti mora delitev dobička in/ali premoženja, takšna omejitev zagotavlja prednost uresničevanja družbenega cilja pred pridobivanjem dobička
  • biti mora neodvisna in organizacijsko samostojna v odnosu do državnih in klasičnih pridobitnih gospodarskih subjektov
  • zagotavljati mora vključujočo obliko upravljanja, ki temelji na soodločanju in demokratičnem načinu oblikovanja odločitev
Screen Shot 2015-06-01 at 16.00.51

 

vir: A map of social enterprises and other eco-systems in Europe – Executive Summary; European Commission, October 2014.

Nazaj na vrh