ZNAČILNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIKA

“Na začetku je potrebno biti vztrajen. Ko zadeva uspe, pa pošten. Tako preprosto je to.” Tomaž Stritar, Zavod Uspešen podjetnik

  • Podjetnost: prepoznava priložnosti, nagnjen je k fleksibilnosti in razvijanju produkta/storitve; je prepričljiv, hitro prepozna konflikte in težave, daje pobude in predloge, se hitro odziva; je odgovoren, zanesljiv, pošten, priznava predpise in tudi lastne napake.
  • Inovativnost: široko razmišlja, daje predloge za izboljšanje obstoječih delovnih procesov, je iznajdljiv, prepoznava nove poslovne priložnosti, je izviren in dinamičen, na stvari gleda izven ustaljenih okvirjev in praks.
  • Vztrajnost in predanost: pri delu se ne ustavi ob prvi nevšečnosti, ampak jo poskuša tako kot vse naslednje odpraviti in/ali obrniti sebi v korist. Dela veliko in delo vedno dokonča.
  • Etičnost: delovanje v skladu s poslovno etiko. Spoštuje temeljne vrednote, integriteto in odgovornost v osebnem, strokovnem in poslovnem delovanju v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi, spoštuje kredibilnost, razvija zaupanje, se odziva na opažanja glede neetičnega delovanja ali konflikta interesov, ustvarjanje pogojev, v katerih vsi deležniki lahko povedo svoje mnenje, priznava napake in sprejema odgovornost zanje, moč ali avtoriteto uporablja v skladu z etičnimi standardi, prepoznava in sprejema ustrezne ukrepe za zmanjšanje vpliva predsodkov na poslovne odločitve,…
  • Družbena odgovornost: pri svojem poslovanju in ravnanju so družbeno odgovorni. K aktivnosti jih ne ženeta profit ali častihlepnost, ampak želja po večji družbeni pravičnosti in reševanje družbenih problemov.
  • Multi disciplinarnost: pri svojem delovanju povezuje različna in na prvi pogled pogosto nezdružljiva področja in znanja v nove modele reševanja družbenih problemov.
  • Pozitivna naravnanost, povezovalnost, energičnost, kreativnost, radovednost,

BeASocialEntrepreneur1

Nazaj na vrh