Informacija o aktivnostih CNVOS glede izbora predstavnikov NVO in strokovnih institucij v svet za socialno podjetništvo

CNVOS bo na podlagi poziva Ministrstva za delo družino in socialne zadeve opravil izbor:

  • dveh (2) predstavnikov in dveh (2) nadomestnih predstavnikov nevladnih organizacij in
  • enega (1) predstavnika in enega (1) nadomestnega predstavnika strokovnih institucij,

ki jih bo Vlada imenovala za člane Sveta za socialno podjetništvo za obdobje do 01. 01. 2013.

Več informacij o izboru si lahko preberete na njihovi internetni strani http://www.cnvos.si/article/id/5012/cid/24.

Nazaj na vrh