Iris Magajna – komunikacija, ekologija

Poveži se z mentorjem!

Organizacija in funkcija: Društvo Pupillam, so.p.

Področja dela:

  • usposabljanje na področju učinkovite komunikacije (NLP)
  • coaching M2M – komunikacije samim s seboj
  • kadrovanje, vodenje timov, usmerjanje k ciljem
  • vzpostavljanje podpornega okolja za posel in bivanje
  • mentorstvo za eko posel in življenje

Št. mentorirancev naenkrat: 2

Število brezplačnih mentoriranj: 2

Lokacija srečevanj: Maribor, Podravje

Kratek opis mentorja: Verjamem, da je možno živeti v skladu s svojim poslanstvom, srečno in zdravo, v sobivanju in sodelovanju z naravo in drugimi živimi bitji. V podjetništvu imam več kot 25 let delovnih izkušenj v vodenju timov, podjetja in prodaje, osnovno prepričanje, radovednost in zagnanost pa me je vodilo k nenehnim raziskovanjem in učenju. Zato se ves čas usposabljam na vseh področjih življenja: komunikacija, zdravje, okolje, podjetništvo, saj je vse povezano. Če hočemo delovati celovito, moramo vsa področja tudi razumeti in upoštevati. Vse se prepleta in je enako pomembno: posel, zdravje, družina, prosti čas, izobraževanje. Moja prednost kot mentorja je v tem, da znam vse to pri posamezniku prepoznati, ga usmerjati in podpirati. V vsakem od nas je potencial za uspešno poslovno in osebno življenje in istočasno delovati v dobrobit vseh.


 

Mentor izvaja tudi naslednje delavnice, usposabljanja, predavanja:

  • Učinkovita komunikacija – delavnice

Celovita učinkovita komunikacija je uporabna na vseh področjih, saj gre za proces, prepletanje in medsebojno soodvisnost. Udeleženci se naučijo preprostosti učinkovite komunikacije in prepoznajo lasten potencial.

Referenca: delavnice sem že izvajala na srednji šoli, v okviru gibanja Ko dvignem sebe, dvignem Maribor, na podjetjih, v okviru programa Pupillam, v okviru socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih

  • Eko življenje kot posel – delavnice

Delavnica predstavi globalne ekološke probleme in rešitve, ki jih lahko izvaja posameznik kot del njegovega delovanja, lahko pa ga spremeni v posel. Na delavnici prepoznajo svoje možnosti in zmožnosti, razvijejo ideje eko posla v svojem lokalnem prostoru in razširijo svoje možnosti.

Referenca: delavnice izvajam v okviru socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih

  • EGA – program, šola, usposabljanje eko življenja

EGA = eko življenjski slog
Ekologija je širok pojem in ga prav tako lahko uvedemo na vseh področjih življenja, da si omogočimo zdravje telesa, uma in duha v sobivanju in eko soodvisnosti z naravo in drugimi živimi bitji. Povsod smo lahko ekološki (delujemo, brez škode ali zlorabe narave in drugih): lahko čistimo, peremo, se oblačimo, komuniciramo in se hranimo ekološko. Udeležence osvestimo o škodljivih načinih in izdelkih, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju in kako in s čim jih lahko učinkovito, etično in ekološko nadomestimo.

Referenca: program izvajamo v okviru CZR – centra zelenih rešitev Pupillam

Nazaj na vrh