Izbor predstavnikov nevladnih organizacij in strokovnih institucij v svet za socialno podjetništvo

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeveprejel poziv za izbor:

  • dveh (2) predstavnikov in dveh (2) nadomestnih predstavnikov nevladnih organizacij in
  • enega (1) predstavnika in enega (1) nadomestnega predstavnika strokovnih instiucij,

ki jih bo Vlada imenovala za člane Sveta za socialno podjetništvo za obdobje do 01. 01. 2013.
Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka na podlagi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov nevladnih organizacij najdete tukaj.

Kot upravičenci za glasovanje (volilni upravičenci) in upravičenci za predlaganje kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij lahko sodelujejo vse nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji.

Kot upravičenci za glasovanje (volilni upravičenci) in upravičenci za predlaganje kandidatov za predstavnike strokovnih institucij lahko sodelujejo vse organizacije civilne družbe s sedežem v Sloveniji.

Vse organizacije, ki bi tako želele predlagati svoje kandidate, ali ki bi želele glasovati o predlaganih kandidatih, se morajo predhodno prijaviti kot upravičenci za glasovanje s spodnjo prijavnico. Na ta način pridobijo pravico, da predlagajo svoje kandidate ali da o kandidatih glasujejo, v kolikor pride do volitev.

Upravni odbor Slovenskega foruma socialnega podjetništva je na svoji redno seji dne 11.1.2012 sprejel sklep, da podpre kandidaturo Katarine Hölzl, predsednice Slovenskega foruma socialnega podjetništva za predstavnico nevladnih organizacij in kandidaturo Zdenke Kovač, članice strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva za predstavnico strokovne javnosti.

Volilno pravico za bodo pridobile tiste nevladne organizacije, ki bodo do 20.1.2012 na CNVOS pridobile status volilnega upravičenca. Z namenom, da bomo pri volitvah predstavnikov NVO in strokovne javnosti uspešni pri kandidaturi predstavnic Slovenskega foruma socialnega podjetništva vas pozivamo, da v kolikor imate status nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji izpolnite priložena obrazca in ju pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/524 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: matej@cnvos.si.

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 20.01.2012 do polnoči.

V kolikor nimate statusa nevladne organizacije vas prosimo, da v vašem lokalnem okolju nagovorite predstavnike društev, zasebnih zavodov ali ustanov, da se registrirajo za volilne upravičence z  namenom, da bodo lahko podprli predlagane kandidate Slovenskega foruma socialnega podjetništva.

V prijavnici izpolnite zgolj podatke za pridobitev statusa volilnega upravičenca, ni pa vam potrebno izpolnjevati podatkov o predlaganih kandidatih, saj bo njihove kandidature vložile kvalificirane nevladne organizacije – ustanovne članice Slovenskega foruma socialnega podjetništva.

Prosimo vas, da pošljete prijavo za pridobitev statusa volilnega upravičenca v vednost tudi na naslov: info@socialnaekonomija.si .

Za podrobnejša navodila sem vam na voljo.

Lep pozdrav,

 

Tadej Slapnik
generalni sekretar
Slovenski forum socialnega podjetništva
W: www.socialnaekonomija.si
M: 031 348 930

 

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

22.12.2011 – objava poziva za prijavo kandidatov in upravičencev
20.01.2012 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
23.01.2012 – rok za izdajo poziva za dopolnitev prijav
26.01.2012 – rok za dopolnitev prijav (oziroma tri dni od prejema poziva)
27.01.2012 – objava seznama predlaganih kandidatov
07.02.2012 – predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
07.02.2011 – začetek volitev (pogojno)
10.02.2011 – zaključek volitev in sklep o izboru kandidata (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije in organizacije civilne družbe, da sodelujete v postopku izbora.  Rok za oddajo prijavnic za upravičence in za kandidate je 20. januar 2012.

Izbrani predstavniki bodo nadomestili trenutno začasno imenovana predstavnika nevladnih organizacij (Dolores Kores in Primož Šporar) ter njuna namestnika (Tomaž Stritar in Goran Forbici) ter začasno imenovano predstavnico strokovnih institucij (mag. Zdenka Kovač) in njeno namestnico (mag. Romana Zidar). Vsi začasni namestniki so bili namreč imenovani do izvolitve rednih predstavnikov z namenom nemotenega delovanja Sveta za socialno podjetništvo.

Zaradi večje preglednosti izbora vseh predstavnikov, smo izbor razdelili na dva ločena postopka in sicer na:

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij

 

Prijavnica Svet Vlade za socialno podjetništvo

Prijavnica_socialno_podjetnistvo – strokovni svet

Nazaj na vrh