Izrazite realne potrebe

Združenje Socialna ekonomija Slovenije je pristopilo k sodelovanju z RA Kozjansko, ki izvaja projekt SocialB. Cilj projekta je priprava izobraževalnih programov za socialne podjetnike.

V ta namen izvajamo anketo med socialnimi podjetniki glede stanja programov usposabljanj v Sloveniji in njihovih realnih potreb po znanjih in veščinah.

Prosimo vas, da izrazite svoje realne potrebe po znanjih in veščinah na ključnih področjih za razvoj, trajnost in rast sektorja socialnega podjetništva.

VPRAŠALNIK

Nazaj na vrh