Izvoljeni so bili predstavniki nevladnih organizacij v Svetu za socialno podjetništvo

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je na podlagi poziva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve izvedel postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij v Svetu za socialno podjetništvo. CNVOS je ob zaključku postopka dne 14.2.2012 objavil sklep o izbiri predstavnikov in nadomestnih predstavnikov nevladnih organizacij v Svet za socialno podjetništvo.

Z veseljem sporočamo, da je bila predsednica Slovenskega foruma za socialno podjetništvo Katarina Hölzl, s strani nevladnih organizacij izvoljena za nadomestno predstavnico v Svetu za socialno podjetništvo za obdobje do 01. 01. 2013. Hkrati za izvolitev na mesto predstavnikov v svetu čestitamo tudi Primožu Šporarju in Dolores Kores, ter drugi nadomestni predstavnici Barbari Goričan, s katerimi smo prepričani, da bomo dobro sodelovali.

Vlada RS je ustanovila svet za socialno podjetništvo na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu. Svet bo s svojim delovanjem zagotavljal usklajevanje politik na področju socialnega podjetništva z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. V okviru izvajanja svojih nalog bo svet pripravil strategijo razvoja socialnega podjetništva in spremljal njeno izvajanje, dal mnenje k programu ukrepov in spremljal njegovo izvajanje ter usmerjal in spremljal delo izvajalcev ukrepov. Svet bo skrbel tudi za zakonito, učinkovito in smotrno porabo sredstev iz proračunskih in evropskih virov.

V Slovenskem forumu socialnega podjetništva pričakujemo kakovostno delovanja Sveta za socialno podjetništvo in bomo s svojimi predlogi in konstruktivnim sodelovanjem, neposredno, ter preko svojih predstavnikov brez dvoma po svojih najboljših močeh pomagali sooblikovati razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.

Nazaj na vrh