Javna obravnava Programa ukrepov 2014-2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016

Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije je pripravilo predlog Programa ukrepov 2014-2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016. V Slovenskem forumu socialnega podjetništva želimo aktivno sodelovati pri pripravi tega za razvoj socialnega podjetništv ključnega dokumenta, zato vas pozivamo, da vaše predloge, mnenja in stališča do predlaganega dokumenta sporočite na elektronski naslov: E: info@socialnaekonomija.si najkasneje do petka 3. januarja 2014.
Slovenski forum socialnega podjetništva vabi zainteresirano javnost na posvet z naslovom: Sooblikujmo program ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva, ki bo potekal v soboto 4. januarja 2014 s pričetkom ob 10 uri  v Slovenskih Konjicah. Na posvetu bomo izoblikovali stališča Slovenskega foruma socialnega podjetništva do predloga Programa ukrepov 2014-2015 in jih nato posredovali resornemu Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.
Udeležba na posvetu je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: E: info@socialnaekonomija.si, najkasneje do četrtka 2.1.2014.
V prilogah:
Predlog programa ukrepov 2014-2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016 s prilogami.
Vabljeni k sodelovanju!
ProgramUkrepov20142015
PU-priloga1
PU-priloga2-obrazec

Nazaj na vrh