Javna tribuna: Kako do učinkovite strategije in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji


Slovenski forum socialnega podjetništva
 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom RS za delo, družino in socialne zadeve, pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, vljudno vabi na dogodek:

Javna tribuna:  Kako do učinkovite strategije in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji  

17. april 2012
s pričetkom ob 8:30 (registracija)

Velika dvorana Gospodarske zbornice Slovenije
(Dimičeva 13, Ljubljana)

Namen javne tribune je združiti poglede in pričakovanja različnih skupin deležnikov, od katerih bo odvisno uspešno uresničevanje razvoja socialnega podjetništva, poleg tega pa tudi spodbuditi razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, predstaviti aktualno stanje na področju vzpostavljanja podornih mehanizmov razvoja socialnega podjetništva v Slovenji in stališča do predloga strategije razvoja socialnega podjetništva in podzakonskih aktov iz področja socialnega podjetništva.

V razpravo o razvoju socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji želimo vključiti vse, za njegov razvoj ključne deležnike: predstavnike pristojnih ministrstev, gospodarske, obrtne in kmetijske zbornice, lokalnih skupnosti, delodajalcev, delojemalcev, bančnega sektorja, univerz, sindikatov, študentov, poslanke in poslance, družbeno odgovorne podjetnike, socialne podjetnike, nevladne organizacije, predstavnike medijev in širšo zainteresirano javnost.

Predlog strategije razvoja socialnega podjetništva je objavljen tukaj. Pozivamo vas, da nam pisne predlog dopolnitev osnutka strategije posredujete do 13.4.2012 na naslov: info@socialnaekonomija.si

Udeležba na javni tribuni je brezplačna, zaradi omejenega števila prostih mest vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite na elektronski naslov: info@socialnaekonomija.si (najkasneje do petka 13. aprila 2012).

PROGRAM:

08.30 – 09.00 registracija udeležencev

Pozdravni govori

09.00 – 09.05     Tadej Slapnikgeneralni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva

09.05 – 09.15     Samo Hribar Miličpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

09.15 – 09.25     dr. Danilo Turkpredsednik Republike Slovenije

09.25 09.30     odmor

Uvodne razprave

09.30 – 09.40     mag. Zdenka Kovačpredsednica strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva

09.40 – 09.50     mag. Patricia Čulardržavna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS

09:50 – 10:00     mag. Janko Burgar, predstavnik Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

10.00 – 10.10     dr. Martina Bavec, direktorica Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS

10.10 – 10.20     mag. Dejan Židan, predsednik Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje

10.20 – 10.30     dr. Andreja Črnak Megličposlanka Državnega zbora Republike Slovenije

10.30 – 10.40     mag. Dušan Semoličpredsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

10.40 – 10.50     Ciril Smrkolj, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

10.50 – 11.00     Peter Vriskpredsednik Zadružne zveze Slovenije

11.00 – 11.10     Igor Antauergeneralni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

11.10 – 11.20     Goran Forbicidirektor Centra nevladnih organizacij Slovenije

11.20 – 11.30     Leo Kremžarpredsednik Skupnosti občin Slovenije

11.30 – 11.40     predstavnik Univerze v Ljubljani

11.40 – 11.50     Ana Pleškopredsednica Študentske organizacije Univerze v Ljubljani

11.50 – 12.00     Primož Šporar, predstavnik Skupnosti privatnih zavodov in član Evropskega ekonomsko socialnega odbora

12.00 – 12.10     Črtomir Špacapandirektor Razvojne agencije Severne Primorske

12.10 – 12.30     razprava

12.30 – 13.00     odmor

Razprava o pripravi strategije razvoja in programa ukrepov za razvoj socialnega podjetništva

13.00 – 13.10     mag. Patricia Čulardržavna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS in predstavnica Sveta Vlade RS za socialno podjetništvoPredstavitev osnutka Strategije razvoja socialnega podjetništva

13.10 – 13.20     mag. Romana Zidarpredstavnica strokovne javnosti v Svetu vlade RS za socialno podjetništvoPredstavitev stališča do osnutka Strategije razvoja socialnega podjetništva

13.20 – 13:30     Dolores Korespredstavnica nevladnih organizacij v Svetu vlade RS za socialno podjetništvoPredstavitev stališča do osnutka Strategije razvoja socialnega podjetništva

13.30 – 14.00     razprava

14.00 – 15.00     Delavnice po skupinah deležnikov – priprava predlogov ukrepov in pripomb k strategiji razvoja socialnega podjetništva

15.00 – 16.00     Plenarna razprava in sprejem sklepov javne tribune

Organizatorji si pridružujemo pravico do spremembe programa.

Vabilo javna tribuna Kako do učinkovite strategije socialnega podjetništva v RS

Program javne tribune Kako do učinkovite strategije razvoja socialnega podjetništva v RS

Nazaj na vrh