JAVNI NATEČAJ ZA PODELITEV DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA »NAJBOLJŠI PROSTOR PODJETNIŠKEGA SODELANJA V SLOVENIJI 2015«

JAVNI NATEČAJ ZA PODELITEV DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja* v Republiki Sloveniji »NAJBOLJŠI PROSTOR PODJETNIŠKEGA SODELANJA V SLOVENIJI 2015« (SLOVENIAN BEST COWORKING SPACE AWARD 2015)

Namen izvedbe natečaja ter podelitve denarnih nagrad in priznanj za »NAJBOLJŠI PROSTOR PODJETNIŠKEGA SODELANJA V SLOVENIJI 2015« je ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za razvoj in uresničenje ustvarjalnih potencialov državljanov, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, promocija podpornega okolja za podjetnike, podjetja in potencialne podjetnike z namenom večje prepoznavnosti le-tega in povečanja koriščenja njihovih storitev s strani vseh zainteresiranih ciljnih skupin. S podelitvijo denarnih nagrad in priznanj se izreka javno priznanje tistim deležnikom, ki so prav na tem področju s svojim osebnim angažmajem in neredko tudi volonterskim delom, naši družbi prispevali največ, ter se jih zaveže, da svoje aktivnosti na področju promocije in izobraževanja izvajajo tudi v prihodnje.

PREDVIDENA ČASOVNICA IZVEDBE JAVNEGA NATEČAJA
17. julij 2015
objava poziva in pričetek zbiranja prijav
3. avgust 2015
zaključek zbiranja prijav
17. avgust 2015
odločitev natečajne komisije in obvestilo o izbiri zmagovalcev
10. september 2015
svečana razglasitev zmagovalcev na 48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti – MOS v Celju
INFORMACIJE O JAVNEM NATEČAJU

Vsa vprašanja v zvezi s prijavo na javni natečaj se posredujejo v elektronski obliki na elektronski naslov: drazen.jeremic@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na www.spiritslovenia.si. Odgovori na vprašanja so zavezujoči in predstavljajo sestavni del dokumentacije javnega natečaja. Vprašanja se lahko posredujejo najkasneje do 29.7.2015, odgovori pa bodo objavljeni najkasneje do vključno petka 31.7.2015.

Več informacij najdete na: http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2015/531/Javni_natecaj__COWORKING2015.pdf

Nazaj na vrh