JAVNI POZIV k imenovanju predstavnikov v Vladno projektno skupino za socialno podjetništvo

Maribor, 1. april 2015

Na podlagi pisnega poziva Združenju Slovenski forum socialnega podjetništva k imenovanju predstavnikov Vladne projektne skupine za socialno podjetništvo, z dne 26. marca 2015 (št. dokumenta: 024/7-2015), ki ga je posredoval Kabinet predsednika Vlade RS, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo g. Tadej Slapnik ter sklepa predsednice, Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva pričenja postopek imenovanja 4 predstavnikov socialnih podjetij in 4 predstavnikov podpornega okolja v Vladno projektno skupino za socialno podjetništvo.

V javnem pozivu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Kandidate za predstavnike socialnih podjetij lahko predlagajo registrirana socialna podjetja. Kandidate za predstavnike podpornega okolja lahko predlagajo subjekti, ki delujejo na področju socialne ekonomije, ki so oz. zagotavljajo podporo socialno podjetniškim iniciativam, socialnim podjetjem, ipd. in ki delujejo po načelih socialnega podjetništva.

Predlog mora vsebovati:
– življenjepis kandidata v predpisani obliki (EUROPASS življenjepis) iz katerega morajo biti razvidne reference kandidata na področju socialnega podjetništva ali podpornega okolja za socialno podjetništvo. Obvezno morata biti navedena tudi elektronski naslov in kontaktna telefonska številka kandidata;
– izpolnjen in podpisan kandidatni obrazec.

Predlagatelji lahko pošljejo svoje predloge kandidatov za predstavnike v Vladni projektni skupini za socialno podjetništvo do vključno 7. aprila 2015 (do 24. ure), na elektronski naslov info@socialnaekonomija.si, z naslovom v zadevi: PREDLOG PREDSTAVNIKA VLADNE PROJEKTNE SKUPINE ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO.

Formalno nepopolni predlogi kandidatur ne bodo uvrščeni v nadaljnji postopek imenovanja predstavnikov v Vladno projektno skupino za socialno podjetništvo.

Volitve bodo razpisane 8. aprila 2015 na podlagi seznama kandidatov iz prejetih predlogov. Za predstavnike v Vladni projektni skupini za socialno podjetništvo se bo glasovalo na posredovani glasovnici, ki jo glasovalci vrnejo podpisano na elektronski naslov info@socialnaekonomija.si do 13. aprila 2015 (do 24. ure).

Imenovani predstavniki v Vladno projektno skupino za socialno podjetništvo bodo objavljeni in posredovani 14. aprila 2015.

Organizacija, ki pristopi k postopku, sprejme in soglaša s pogoji poziva ter pravili o postopku izbora, ki so priložena pozivu.

Sklep o začetku postopka izbora v vladno projektno skupino

Pravila postopka izbora v vladno projektno skupino

Obrazec za predstavnika v vladno projektno skupino

 

Nazaj na vrh