Javni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2015

 

Vrednost razpisa

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do višine 10.000 EUR.
Domača stran
Datum objave na razpisi.info 13.07.2015
Rok prijave 31.07.2015
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Upravičeni prijavitelji Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Nazaj na vrh