Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski regiji

Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski regiji.

Rok za oddajo prijav je 19.3. 2015.

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom zastavljeni vključno do 12. 3. 2015 bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si in spletni strani www.rra-mura.si.

Več o razpisu si lahko preberete na: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1035

Nazaj na vrh