Jelka Segulin – hitro in učinkovito reševanje nesporazumov

Poveži se z mentorjem!

Organizacija in funkcija: ZA)(ME- zavod mediacij

Področja dela:

– Uspešno sporazumevanje, premagovanje ovir in iskanje ter doseganje rešitev- mediacijska srečanja
s sodelavci
nadrejenimi
poslovnimi partnerji
– Osvajanje komunikacijskih sposobnost usklajevanja različnih interesov
– Osvajanje tehnik reševanja ovir
– Usposabljanje zaposlenih za mediatorja

Št. mentorirancev naenkrat: 6

Število brezplačnih mentoriranj: 1

Lokacija srečevanj: po dogovoru

Kratek opis mentorja: Pravočasno reševanje nesporazumov vodi k doseganju hitrih in zadovoljivih rešitev. Vse to pa preprečuje nastanek novih nesporazumov in omogoča dobre medsebojne odnose ter uspešno nadaljnjo sodelovanje. Hkrati pa vodi k uspešnemu delovanju kolektiva in hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev, predvsem pa k nadaljnjemu razvoju ter večjemu poslovnemu uspehu.

Verjamem v prednosti reševanja nesoglasji, saj omogoča oblikovanje dobrih medosebnih odnosov, ki so temelj za doseganje odličnih poslovnih uspehov. Spoznanja o moči iskanja rešitev sem pridobila skozi dolgoletno usposabljanje na področju mediacije v podjetjih ter za trenerja mediatorjev ter sem član Mediosa in Društva mediatorjev Slovenije.
Skozi večletne izkušnje razvoja kadrov in vodenja kadrovskega oddelka z več kot 1000 zaposlenimi sem spoznala, da komunikacija prispeva k izboljšanju odnosov, vse to pa vodi k boljšemu sodelovanju.


 

Mentor izvaja tudi naslednje delavnice, usposabljanja, predavanja:

  • MEDIACIJSKA SREČANJA

Na srečanjih iščemo rešitve za nastale nesporazume in ovire. Ob upoštevanju dejstev in želja ter idej vseh udeležencev dosežemo rešitev, s katero so vsi zadovoljni. Dosežen dogovor preprečuje nastajanje podobnih nesporazumov in omogoča nadaljno dobro medsebojno sodelovanje in uspešno delovanje.

  • TEHNIKE ZA DOSEGANJE REŠITEV V PODJETJIH

Usposabljamo mediacijske tehnike, s katerimi se lahko izognete nesporazumom, napetostim in dosežete zadovoljive rešitve.
Referenca: UKC MB, LYKOM, MARIBORSKA LIVARNA, ŠGZ, BISTRA, KAD, MO MB, ZSESLO, AZ MB, LU PTUJ, ZRSZ PTUJ, ZRSZ MB,…

  • USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJA V PODJETJIH

Usposabljamo mediacijskih tehnik, s katerimi sebi in drugim pomagate do iskanja rešitev pri nesporazumih.

Nazaj na vrh