Jordan Berginc – razvoj inovativnih projektov

Poveži se z mentorjem!

Organizacija in funkcija: Studio podjetništva s.p., Ljubljana

Področja dela:

29 let delovnih izkušenj na področju pospeševanja podjetništva, ustvarjalnosti, inovativnosti, dizajn managementa, svetovanja v MSME podjetjih, ekspertnega dela na EU projektih v tujini. Soustanovitelj številnih podjetij in nevladnih organizacij za pospeševanje poslovnega mreženja. Predavateljske in trening izkušnje doma na dveh fakultetah in številnih projektih v tujini. Mentoriranje start-up-om tudi na področju socialnega podjetništva. Vodil enotedensko podjetniško delavnico na temo socialnega podjetništva s predstavnikom ASHOKA v Turčiji l. 2017.

Št. mentorirancev naenkrat: 5 do 7

Število brezplačnih mentoriranj: 2- 3

Lokacija srečevanj: Ljubljana po dogovoru tudi izven

Kratek opis mentorja:

Sodeloval sem pri ustanavljanju in prvih podjetniških inkubatorjev v Sloveniji, deloval v dveh Univerzitetnih inkubatorjih (Koper, kjer smo bili so-ustanovitelji in na ljubljanskem LUI). Moje zadnje izkušnje so iz dvoletnega programa v Turčiji (Ankara), kjer smo pomagali v rast 500 tehnološkim start-upom iz 13-ih Univerz, med njimi je bilo 13% produktov socialnega podjetništva in socialnih inovacij. Večinoma so to zgodbe o uspehu. Z nekaterimi sem v navezi preko soscialnih medijev tudi danes. Med slednjimi je uspešno zgodbo doživel Start-up, ki uvaja digitalizacijo poslovanja za ekološko kmetovanje.


 

Mentor izvaja tudi naslednje delavnice, usposabljanja, predavanja:

  • Inoviranje produkta v zagonskem podjetju in vodenje poslovnega procesa v rast

S podjetniškimi treningi se ukvarjam že več ot 25 let, v zadnjih 10-ih letih pretežno v tujini za projekte EU v državah pristopnicah. V Sloveniji izvajam različne treninge za Start-upe preko različnih projektov: KPK, preko Fakultete za dizajn, Fakutete za družbene vede ipd.. V tujini izvajam najpogosteje “Training of trainers” za skupine lokalnih svetovalcev za podjetništvo in mentorjev, ki pospešujejo Start-up sceno, tudi socialna podjetja.

Delavnice so različno dolge, vendar v obsegu najmanj treh dnevov, do enega tedna. Vsa delovna gradiva pripravim sam.

  • Nazadnje pripravil delavnico za DOBA fakulteto “Od produkta do inovacije”

Letos sem izvedel že nekaj brezplačnih delavnic, nazadnje dve delavnici KPK (Po kreativni poti do praktičnega znanja) za podjete Silverway, podjetje Alples in hotele Bernardin.

  • Razvijanje veščin poslovnega komuniciranja za zagonska podjetja

Marca in aprila 2019, sem na Fakulteti za družbene vede izvedel tridnevno podjetniško delavnico za študente družboslovne informatike, ki razvijajo poslovne ideje, profitne in neprofitne narave.

Poleg tega sem izvajal za podjetje Elementum d.o.o. februarja in marca 2019 dve enodnevni podjetniški delavnici za obrtnike in podjetnike v Kranju in Novem mestu na temo: “Vodenje podjetja v rast in obvladovanje tveganj – kako z naložbami povečati vrednost kapitala”.

Nazaj na vrh