Kaj bo platforma e-kooperative omogočala?

S platformo, ki bo do 14. novembra 2018 vzpostavljena na www.create-responsible.eu, bomo omogočili:

(1) enakopravno participacijo različnih ciljnih skupin in posameznikov, predvsem prekarcev/prekarnih delavcev v procesih upravljanja, odločanja in izvajanja dejavnosti zadruge;

(2) podporo prekarnim delavcem pri izvajanju storitev administrativno-tehnične narave (od prijav na razpise, do ureditve zavarovanj, plačil, izdajajnja računov, vodenja poslovanja in poslovnih knjig, ipd.);

(3) oblikovanje kreativnih timov za implementacijo inovativnih projektnih idej in projektov, s tem pa tudi ustvarjanje možnosti za realizacijo le-teh skozi lastne podjeme/podjetja na trgu;

(4) dostop do trga skozi ko-kreacijo podpornega okolja (kjer bodo prekarni delavci oziroma zadružniki soustvarjali in oblikovali kreativno stičišče za opolnomočenje in aktivacijo širše skupnosti prekarnih delavcev);

(5) ustvarjanje trajnih in stabilnih zaposlitev prekarcev, ki bodo poleg dostojnega dela in življenja omogočile tudi zmanjšanje tveganja socialne izključenosti na dolgi rok;

(6) sooblikovanje politik relevantnih resorjev s področja zaposlovanja, socialne in pravne varnosti, zdravstvenih storitev za prekarne delavce;

(7) z integriranim pristopom skozi skupnostni princip omogočala boljše pogoje in pogajalsko pozicijo za aktivacijo prekarnih delavcev tako s področja kulturnih in kreativnih industrij ter umetnosti v postopkih javnega naročanja (ki z ZJN3 dajejo posebne možnosti socialnim podjetjem);

(8) z angažiranjem znanja vrhunskih kreatorjev, oblikovalcev in umetnikov dostop do inovativnih in kreativnih rešitev »z namenom« tako na področju tradicionalnih industrij, ki za ohranitev in poživitev nujno potrebujejo inovativne kreativne rešitve za ponovno pozicioniranje na trgu (tekstilna, lesna industrija, dizajn in oblikovanje), spodbujanja ohranjanja in krepitve kulturne dediščine in novih tehnologij za približevanje kreativnih in umetniških rešitev skupnosti (vključno z uporabo tehnologij navidezne in obogoatene ter mešane resničnosti in 3D tehnologij, ki bodo v prihodnjih 10 letih bistveno prispevale k oblikovanju alternativnih delovnih mest in ustvarjanju družbenih učinkov);

(9) z laboratorijskim načinom delovanja tudi ustvarjanje pogojev za krepitev podjetnosti in podjetniških kompetenc prekarnih delavcev ter skozi povečanje njihovih zmogljivosti preko mentoriranja, usposabljanja in izobraževanja ter pridobivanja in prenosa znanja na to ciljno skupino z namenom opolnomočenja individualnih prekarnih delavcev kot tudi specifičnih skupin za lažji vstop na trg;

(10) skozi odprto informacijsko-komunikacijsko platformo z digitalnim zapisom kompetenc, razpoložljivih znanj in veščin pa bo omogočala tako informacije na strani ponudbe, ampak tudi identifikacijo in dostop do storitev te ciljne skupine v ožji in širši skupnosti, delovanje po načelu skupnostne – socialne zadruge z uporabo digitalnega zapisa pa bo na drugi strani bistveno prispevalo k zmanjšanju tveganja in povečanju varnosti pri implementaciji inovativnih storitev, izdelkov, rešitev tudi na strani povpraševanja.

 

Operacijo delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj na vrh