Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb

Dne 20. oktobra 2014 je bil na Bledu podpisan “Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb”, njegovi podpisniki pa so:
– Združenje svetov delavcev Slovenije,
– Združenje za lastništvo zaposlenih Slovenije DEZAP in
– Slovenski forum socialnega podjetništva.

Namen tega kodeksa je nadgraditi vsebino obeh že veljavnih slovenskih kodeksov upravljanja (tj. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa upravljanja s kapitalskimi naložbami RS) tudi z ustreznimi priporočili “dobrih praks” glede uresničevanja in razvoja različnih oblik sodobne delavske participacije (soupravljanje, udeležba pri dobičku in širše notranje lastništvo zaposlenih) kot nepogrešljive sestavine učinkovitega korporacijskega upravljanja. Podpisniki so ob tem sklenili povabiti tudi druge zainteresirane organizacije, organe in stanovska združenja, ki se tako ali drugače ukvarjajo s problematiko korporacijskega upravljanja v Sloveniji, kakor tudi posamezne gospodarske družbe, da se pridružijo kot sopodpisniki, obenem pa posebej pozvati podpisnike Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa upravljanja s kapitalskimi naložbami RS, da vsebino tega “kodeksa soupravljanja” po morebitnem dodatnem usklajevanju vključijo – v celoti kot “prilogo” ali vsaj njegove ključne določbe – kot sestavino obeh omenjenih že veljavnih kodeksov upravljanja.

dr. Mato Gostiša

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb

Nazaj na vrh