Komenda – Se socialnemu podjetništvu obetajo boljši časi?

Za razvoj socialnega podjetništva bo država namenila okrog 40 milijonov evrov nepovratnih in povratnih sredstev, prve razpise lahko pričakujemo še ta mesec.

Komenda – V petek, 9. aprila 2016, je odprl vrata spomladanski sejem v Komendi. Letos se na več kot 40.000 m2 predstavlja preko 600 razstavljalcev pretežno kmetijske, gradbene in vrtnarske stroke. Prireditev, ki poteka že več kot 20 let, je največja tovrstna v pomladanskem času. Sejem, ki ga organizirata Konjeniški klub Komenda in občina Komenda, bo odprt do 10.aprila.

V popoldanskih urah je v organizaciji zavoda Grunt in evropskega poslanca Franca Bogoviča potekal strokovni posvet na temo socialne ekonomije na podeželju. Bogovič je uvodoma povzel nekaj splošnih ugotovitev in statističnih podatkov o razširjenosti socialne ekonomije v evropski uniji, spomnil pa je tudi na dejstvo, da je zadružništvo v Sloveniji razvito že krepko preko sto let in je v preteklosti bilo pomemben spodbujevalec gospodarskega razvoja domačega okolja. Kljub dolgi tradiciji in sprejetim zakonskim okvirom, je delež socialnih podjetij v državi še vedno relativno nizek v primerjavi z ostalimi evropskimi državami.

Zavod Grunt iz Komende kot primer dobre prakse delovanja socialnega podjetja na podeželju je v nadaljevanju predstavil svojo zgodbo. Peter Svetina, znano ime s področja socialnega podjetništva, je v sodelovanju s kmetijo Zadrgal ustanovil zavod Grunt.

Strokovni posvet na temo socialne ekonomije na podeželju, Komenda | Foto: Jelka Lekše
Strokovni posvet na temo socialne ekonomije na podeželju, Komenda – Foto: Jelka Lekše

V zaposlitvenem centru so zaposleni invalidi in strokovno osebje, zavod pa deluje po principu socialnega podjetja. V podjetju je Svetina uresničil svoje dolgoletne izkušnje s tega področja, na Notranjskem je znan po delovanju podjetja Karso iz Pivke, ponudil je zaposlitev težje zaposljivim osebam na primernih delovnih mestih, s čimer zagotavlja med drugim tudi socialno vključenost teh oseb. Kljub Svetinovemu prepričanju, da socialno podjetništvo ni romantika in zahteva trdo delo, zavod zaenkrat piše uspešno zgodbo; mlečni izdelki, ki jih proizvajajo v Gruntu, so na trgu iskani, naročila pa presegajo ponudbo.

Posveta so se udeležili tudi predstavniki državnih institucij in vlade. Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo, je zbranim predstavil okvir aktivnosti, ki jih načrtuje vlada v naslednjih letih za vzpostavitev in delovanje socialnih podjetij. Okrog štirideset milijonov evrov povratnih in nepovratnih sredstev bo namenjenih vzpostavitvi podpornega okolja , startupom s področja socialnega podjetništva ter delovanju obstoječih podjetij, v veliki meri tudi na podeželju.

Strokovni posvet na temo socialne ekonomije na podeželju, Komenda | Foto: Jelka Lekše
Strokovni posvet na temo socialne ekonomije na podeželju, Komenda – Foto: Jelka Lekše

Nena Dokuzov, ki vodi sektor za socialno podjetništvo pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je podrobneje predstavila ukrepe in področja podpore. Mentorske sheme, ki bodo omogočale pridobitev osnovnih znanj podjetnikom, podpora podjemov mladih, ki bo spodbujala prve zaposlitve in tradicionalno podeželske dejavnosti so nekateri poudarki, zanimivi za razvoj socialne ekonomije na podeželju.
Ustanavljanje socialnih podjetij na podeželju, financiranje in delovanje so bila nekatera izhodišča okrogle mize, ki je bila v drugem delu posveta. Franc Bogovič, Tadej Slapnik in Nena Dokuzov so izhodišča svojih predhodnih razprav dodatno osvetlili, Janja Kokolj Prošek z Ministrstva za kmetijstvo in gospa Anita Jakuš z Zadružne zveze Slovenije pa sta o možnostih razvoja socialnega podjetništva podali svoji mnenji. Med udeleženci posveta je bilo moč opaziti veliko posameznikov, ki so dejavni bodisi na področju kmetijstva ali socialnega podjetništva.

Foto: Jelka Lekše

Vir: http://notranjskoprimorske.si/2016/04/komenda-se-socialnemu-podjetnistvu-obetajo-boljsi-casi/#!

Nazaj na vrh