KONFERENCA O KROŽNEM GOSPODARSTVU PRILOŽNOSTI IN IZZIVI

PREDSTAVITEV KONFERENCE O KROŽNEM GOSPODARSTVU

Ekologi brez meja in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije pripravljajo konferenco o krožnem gospodarstvu, ki bo 3. novembra 2015 potekala na Brdu pri Kranju.

Industrijsko dobo zaznamuje linearni model, ki je v celoti odvisen od omejenih količin naravnih virov, naraščanje svetovnega prebivalstva pa nanje ustvarja še dodaten pritisk. Evropsko in slovensko gospodarstvo je tako izpostavljeno tveganjem in delovanju v okolju, kjer cene in dobava surovin postajajo vedno bolj nepredvidljivi, nekateri viri pa se bližajo kritični meji. Kot odziv na ta tveganja se je razvil model krožnega gospodarstva, njegov cilj je ustvariti prožno in odporno globalno gospodarstvo, ki bo prekinilo povezavo med rastjo in omejitvami naravnih virov.

Evropska komisija je zato lani objavila sveženj o kožnem gospodarstvu, ki se ga je nova komisija odločila umakniti z obljubo, da ga bo do konca leta 2015 nadgradila z ambicioznejšim predlogom. Medtem nekatere države, regije in podjetja v modelu že prepoznavajo priložnosti.

Model terja spremenjen način razmišljanja, predvsem pa sodelovanje in povezovanje različnih deležnikov družbe pri odstranjevanju ovir za prehod v krožno gospodarstvo. Konferenca bo združila tako sooblikovalce politik na mednarodni in nacionalni ravni, kot tudi izkušnje praktičnih primerov preoblikovanja poslovnih modelov podjetij in strategij lokalnih skupnosti in regij.

Odgovorila bo na dve ključni vprašanji za Slovenijo: bomo postali aktivni del teh zgodb in jih soustvarjali ali zgolj opazovali; in če se odločimo za prehod v krožno gospodarstvo, kako bomo to izvedli in kaj za to potrebujemo?

Na konferenci bodo predvidoma sodelovali sooblikovalci politik krožnega gospodarstva, kot je Ellen MacArthur, ustanoviteljica fundacije Ellen MacArthur, ki sodeluje z regijami in podjetji pri njihovem prehodu v krožno gospodarstvo ter predstavnik Evropske komisije, ki bo predstavil aktualno dogajanje na ravni Evropske unije.

Na treh vzporednih sklopih bo priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj med udeleženci konference ter predstavljenimi primeri dobrih praks učinkovitega ravnanja z viri in zapiranja tehnoloških ter naravnih snovnih tokov. V zaključnem delu bodo sodelovali predstavniki različnih slovenskih ministrstev in gospodarskih združenj ter skupaj z udeleženci konference odgovorili na vprašanje ali model lahko predstavlja priložnost za razvoj slovenskega gospodarstva.

Konferenca je namenjena velikim, srednjim in malim podjetjem različnih panog, univerzam in fakultetam, študentom, raziskovalnim inštitutom in centrom, ministrstvom, javnim gospodarskim službam, odpadkovnim shemam, občinam, regionalnim razvojnim agencijam, lokalnim akcijskim skupinam, nevladnim organizacijam, političnim strankam ter medijem.

Zato bo dogodek tudi odlična priložnost mreženja, saj je učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo eno od področij, ki jih zajema program črpanja kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Konferenco bomo oglaševali v Sloveniji, sosednjih državah in na ravni EU. Zagotovljeno bo simultano Slovensko – Angleško tolmačenje.

Vabilo na Konferenco o krožnem gospodarstvu

Program Konference o krožnem gospodarstvu

Nazaj na vrh