Kovaški odmev – odmev socialne ekonomije, Lokovec, 1. in 2. 7. 2017

KOVAŠKI ODMEV – ODMEV SOCIALNE EKONOMIJE

–        Socialna ekonomija na podeželju –

Lokovec / sobota / 1. julij 2017

Ob 18.00 Odprtje razstave »Podobe kraja v času prve svetovne vojne«

Ob 19.00 Pozdrav KRAJEVNEMU PRAZNIKU

Obiskovalce bo nagovoril župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon

V kulturnem programu bodo nastopili:

Polona Kante Pavlin – sopran / Dejan Vidovič – harmonika

Polona Šuligoj – flavta učenci OŠ Čepovan domači harmonikarji

Program bo povezoval Igor Malalan.

Ob 23.00 Ognjena predstava s skupino Anke Piromanke

Plesna zabava s skupino OBVEZNA SMER

 

Lokovec / nedelja / 2. julij 2017

11.00:  evropski dan socialne ekonomije: Ljubljanska deklaracija

11.05:  mednarodni dan zadrug: poslanica »Zadruge nikogar ne pustijo v ozadju«

11.10:  uradno odprtje regijske podružnice Socialna ekonomija Goriška (pri Združenju Socialna ekonomija Slovenije), ki nadaljuje aktivnosti Pokrajinskega odbora Združenja slovenski forum socialnega podjetništva Severna Primorska

11:15:  105 LET PRVE OMEMBE KOVAŠKE ZADRUGE V LOKOVCU:  Voden ogled kovaškega muzeja, zbirk in razstav Kulturno-turističnega društva Lokovec

12.00:  (so)delovanje SKUPNOSTI DRUŽBENIH UČINKOV »HRIBCI&DOLINCI«

– program EKOSISTEM ZA DRUŽBENE UČINKE v Mestni občini Nova Gorica

– socialna ekonomija v širši skupnosti in ODMEV SOCIALNE EKONOMIJE v Goriški regiji

SODELOVANJE V LOKALNEM OKOLJU: iniciativa za vzpostavitev in razvoj kratke oskrbne verige – partnerstva »DOBRA ROBA«, projekt za prijavo na javni razpis za podporo za horizontalno in vertikalno sodelovanje lokalnih ponudnikov in udeležencev oskrbnih verig

– projekt INVALIDOM PRIJAZNA TRGOVINA (trgovina po meri invalida)

14.00:  Pogostitev: spoštujmo sezonsko, lokalno, tradicionalno

Ob 15.00  LOKOVŠKI SHOD   sv. maša s procesijo

Ob 18.00 Gledališka komedija DOHODNINA  v izvedbi prosvetnega društva Štandrež

 

Dogodek je brezplačen.

 

POZIV KMETIJAM K SODELOVANJU

Zasebni zavod POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec ima živilski obrat, pravično trgovino MOJA ŠTACUNA. Glavna dejavnost Moje štacune je OSKRBA KUHINJ S SLOVENSKIMI PRIDELKI IN IZDELKI, ki jih odkupimo od kmetij po vsej Sloveniji. Trenutno oskrbujemo tudi 26 šol, 3 vrtce in 1 bolnišnico v naši regiji. Za nadaljnji razvoj in še boljšo ter količinsko večjo stalno oskrbo prehranskih obratov potrebujemo nove dobavitelje – partnerje. Želimo si trajnega sodelovanja po načelih dobrih kmetijskih in trgovskih praks. Kmetije in druge pridelovalce ter predelovalce bi radi povezali v skupnost, partnerstvo, društvo, zadrugo… za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni pa lahko prejmemo tudi nepovratna sredstva. Kmetije in druge ponudnike hrane pozivamo k sodelovanju. V nedeljo, 2. julija 2017, želimo v pogovoru s kmeti, kmeticami, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in drugimi ponudniki ugotoviti, ali obstoji interes za poslovno sodelovanje, ki bo prispevalo k večji oskrbi z doma pridelano in predelano hrano, povečalo prihodke, ustvarilo nova delovna mesta in prispevalo k razvoju . V kolikor v nedeljo ne morete biti z nami, sodelovanje pa vas zanima, pokličite 041 996 414 ali pišite: lilijana.brajlih@gmail.com.

MOJA ŠTACUNA sporoča: Hvala dobaviteljem, da nam pomagate pri udejanjanju družbeno ozaveščene oskrbe in poslanstva narediti kaj drugačnega. Hvala, da pomagate udejanjati namen, da bi bila vsem, posebej pa otrokom in bolnim, dostopna dobra in zdrava hrana. BITI ČLEN V PREHRANSKI VERIGI JE ODGOVORNOST. Biti naj-boljši člen v prehranski verigi je stalen izziv. Boljši vsak zase in skupaj smo lahko le, če sodelujemo.

 

KJE VAS V NEDELJO PRIČAKUJEMO?

OBISK V LOKOVCU LAHKO PODALJŠATE V CELODNEVNI IZLET:

https://www.youtube.com/watch?v=g4uLfu_DrXs;      https://www.youtube.com/watch?v=Jhj5QIocA08

 

 

 

Nazaj na vrh