Letno poročilo 2018 združenja Socialna ekonomija Slovenije

Združenje Socialna ekonomija Slovenija (v nadaljevanju ZSES) je krovna organizacija socialne ekonomije v Sloveniji. ZSES je neodvisna, nevladna, nepolitična institucija. Predstavlja svoje člane, ki aktivno delujejo na področju socialne ekonomije, ne glede na njihovo organizacijsko obliko. Članice ZSES so nevladne organizacije, zadruge, socialna podjetja, podporna okolja, humanitarne organizacije in posamezniki, ki želijo prispevati k razvoju socialnega podjetništva. Glavna naloga ZSES je zagotavljanje storitev svojim organizacijam članicam in drugim akterjem v socialni ekonomiji z usklajevanjem sektorskega dialoga z državo, vlado in drugimi javnimi in zasebnimi akterji, funkcijami podpornega okolja na področju izobraževanja, mreženjem, pravna podpora in druga obravnavana področja, ki so pomembna za člane, in sodelujejo pri mednarodnem sodelovanju sektorja.

Letno poročilo združenja za 2018 je na voljo na spodnji povezavi v slovenski in angleški različici.

ZSES letno poročilo 2018

ASES Anual Report 2018

 

Nazaj na vrh