Letno poročilo 2018 združenja Socialna ekonomija Slovenije

UVOD

Poročilo združenja Socialna ekonomija Slovenije smo pripravili z namenom identificirati napredek glede izpolnjevanja ciljev, ki smo si jih zastavili v letu predsedovanja Slovenije nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije skupini evropskih držav na področju socialne ekonomije ter v projektu Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije.

Poročilo vsebuje:

– pregled aktivnosti v letu 2018, ki zajemajo: organizacijo konferenc, udeležbo članov na drugih konferencah doma in v  tujini, izvedbo study case – študijskih ogledov oz. vodenih obiskov socialnih podjetij, udeležbo na sejmih s promocijskimi stojnicami ter srečanja članov (redna mesečna srečanja, vmesna srečanja upravnega in nadzornega odbora, otvoritve podružnic, skupščina, piknik)

– pregled projektov, ki zajemajo: kampanjo Kupujem odgovorno, sodelovanje z Univerzo v  Mariboru, ustanavljanje Yunus centra ter razpise, na katere se prijavlja ZSES.

– plan aktivnosti 2019

V poročilu so navedene povezave na objave (npr. vabilo in program ali poročilo z dogodka).

 POVZETEK

V letu 2018 je Slovenija predsedovala nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije za skupino evropskih držav na področju socialne ekonomije. Posledično je bil Maribor izbran za evropsko prestolnico socialne ekonomije.

Pod vodstvom predsednika nadzornega odbora državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Tadeja Slapnika je bil oblikovan tehnični sekretariat za izvajanje predsedovanja in koordinacijska skupina za izvajanje projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije.

Velik del izvajanje aktivnosti prestolnice je izvedla ekipa združenja Socialna ekonomija Slovenije (v nadaljevanju ZSES) – podružnica Podravje, Miro Mihec, Mirjana Ivanuša Bezjak in Iris Magajna.

Glede na pozno razglasitev prestolnice občina Maribor dobro sodeluje z združenjem predvsem preko podpore z nudenjem infrastrukture (objekti za prireditve) ter osebnim angažmajem podžupana Saše Pelka, tudi z dnevom odprtih vrat na področju socialne ekonomije združenje ni bilo deležno finančne podpore za izvedbo projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije. To smo sicer bolj pričakovali s strani države, vendar finančna pomoč ni bila realizirana. To pomeni, da je upravni odbor združenja Socialna ekonomija Slovenije skupaj z članoma nadzornega odbora vse aktivnosti opravil s požrtvovalnim prostovoljskim delom.

Zato nas v letu 2019 čaka še veliko za postoriti, kar smo se napotili storiti za leto 2018.

V letu 2018 smo si zastavili sledeče cilje:

– identifikacija in povezovanje akterjev socialne ekonomije, predvsem v območju prestolnice  in Podravja;

– v okviru kampanje Kupujem odgovorno: poslovanje med podjetji socialne ekonomije –  postavitev e-katalog socialnih, družbeno-odgovornih in etičnih podjetij socialne ekonomije –

– cilj kampanje od decembra 2017 do decembra 2018: vključitev 200 odgovornih podjetij, jasna označba in družbeni učinek, katalog izdelkov in storitev, katalog izdelkov in storitev in za

100.000 novih naročil;

– promocija socialne ekonomije doma in v tujini

– vzpostavitev sodelovanja z Univerzo v Mariboru pri razvoju socialnega podjetništva

V letu 2018 smo dosegli sledeče rezultate:

– identifikacijo in povezovanje akterjev socialne ekonomije smo opravljali predvsem skozi organizacijo konferenc, rednih mesečnih sestankov ZSES Podravje, sejemskih aktivnosti ter študijskih ogledov, kjer se je oblikovala skupina 20 aktivnih podjetnikov;

– v okviru kampanje Kupujem odgovorno: vključitev 120 odgovornih podjetij katalog izdelkov in storitev (tukaj)  in za 100.000 novih naročil;

– z Univerzo v Mariboru smo vzpostavili sodelovanje za ustanovitev Yunus Business centra (sestanek z novim rektorjem, prejšnjo prorektorico, namestnikom glavne tajnice, razvojnim oddelkom, predstavitev socialne ekonomije in prestolnice na dveh mednarodnih dogodkih Univerze);

– na področju promocije – več kot 30 predstavitev na konferencah, skoraj vsakodnevne objave facebook in spletni strani, vsakih 10 dni pošiljanje e-novic, preko 30 medijskih objav;

– postavitev ponudbe ZSES ( na spletni strani tukaj);

– dodatno smo začeli z odpiranjem podružnic (na spletni strani tukaj);

– postavili smo mentorsko ponudbo na spletni strani;

– začeli smo z ustavljanjem zadruge Odgovorni ustvarjalci, z.b.p., so.p. (smo soustanovitelji) v okviru razpisa »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela« za prekarne delavce in vključili 15 zadružnikov;

– postavili smo platformo Create Responsible (smo lastniki) za najem in oddajo talentov prekarcev ter facebook skupnost Create responsible / e-cooperative;

– V okviru projekta smo izvedli 12 delavnic, 3 akademije in zaključno konferenco za kreativno vključevanje prekarcev (evidenca na spletni strani).

– izdelali smo Priporočilo za delovanje prihodnjih evropskih prestolnic socialne Ekonomije in jih predali na zaključni konferenci 3.12.2018 predstavnikom naslednje prestolnice Strasbourg.

AKTIVNOSTI 2018 – kronološko

 1. 1. Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomija, uradna razglasitev na Meet-upu na Gorkega 34 v Mariboru (vabilo in program tukaj, priloga 1 – poročilo)

25.1. Mednarodna delavnica s področja socialne ekonomije v Tkalki: “EI FOR PHS” – Employee involvement in personal care and household services (samo v angleškem jeziku) Vabilo in program tukaj. Na okrogli mizi sta sodelovala tudi Mojca Metelko in Miro Mihec.

2.-3.2. COOPilot: Usposabljanje s področja zadružništva in podjetništva (Slovenske Konjice). Več tukaj.

 1. 2. Sestanek tehničnega sekretariata Predsedovanja v Ljubljani pri državnemu sekretarju Tadeju Slapniku (priloga 2 – zapisnik sestanka 9.2.2018 na zahtevo)

14.2. Open doors, konferenca delitvene ekonomije v Kinu Šiška v organizaciji Tehnološkega parka Ljubljana. Predstavitev ZSES in Kampanje Kupujem odgovorno Mojca Metelko in Miro Mihec (vabilo in program tukaj).

 1. 2. – 2. redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije v Podravju in dan odprtih vrat Mestne občine Maribor na temo socialne ekonomije na Gorkega 34 v Maribor + zvečer gost Anton Komat, predavanje in delavnica (vabilo in program tukaj).
 1. 3. Mednarodna konferenca Creating the Future of Europe together – Forum of Social Economy and EU Regions – Social Seeds, Minoriti – Maribor (priloga 3 – Position paper na zahtevo)
 1. 3. Mednarodna konferenca Boosting the Social Economy in South East Europe, Minoriti – Maribor
 1. 3. Skupščina združenja Socialna ekonomija Slovenije v Ljubljani (za ZSES Podravje 3. redno mesečno srečanje)

17.-18. 3. Stojnica na sejmu Altermed v Celju

28.3. Maribor, Tkalka, 1. sestanek partnerjev Sociolab

 1. 3. Predavanje na Univerzi v Mariboru – Miro Mihec: »Promocija socialne ekonomije in projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije«

6.4. Srečanje na Univerzi v Mariboru za sodelovanje z ZSES (priloga 4 – zapisnik na zahtevo)

4.-7.4. GREEN – Sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga v G. Radgoni

– Predstavitev kampanje »Kupujem odgovorno – družbeni in trajnostni učinek podjetij socialne ekonomije”

– Brezplačne stojnice v Kotičku socialne ekonomije za člane ZSES (program tukaj, priloga 5 – poročilo s sejma Green)

 1. 4. – 4. redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje v Centru zelenih  rešitev Pupillam, so.p. v Mariboru

.4. Sejem socialnih podjetij v okviru projekta Creative Spirits UrbactIII z občino Maribor, KPD Maribor (poročilo je objavljeno tukaj)

.5.  – 5. redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje v gostilnici Pri  Damah (Kooperativa Dame, so.p.) v Mariboru (priloga 6 – poročilo na zahtevo) Damah (Kooperativa Dame, so.p.) v Mariboru

.5. Posvet o socialni ekonomiji v Postojni, otvoritev podružnice Notranjsko-primorske regije (objava tukaj)

.5. Študijski ogled primerov dobrih praks socialnih podjetij v Mariboru, vodil Miro Mihec, za skupino profesorjev ekonomije iz Celja in Niša, ki so delali primerjavo socialne ekonomije med Slovenijo in Srbijo (poročilo tukaj)

.5. Študijski ogled primerov dobrih praks socialnih podjetij v Sevnici, vodila Mojca Metelko, za skupino profesorjev ekonomije iz Celja in Niša, ki so delali primerjavo socialne ekonomije med Slovenijo in Srbijo

.5. »Z odgovornim nakupom prispevam k družbenim učinkom«, srečanje predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva, socialne ekonomije in zainteresirane javnosti, Mestna občina Nova Gorica (vabilo in program tukaj, priloga 7- e-katalog socialnih podjetij na zahtevo)

.5. Predavanje na Univerzi v Mariboru – Miro Mihec: »Promocija socialne ekonomije in projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije«

13.6. – 6. redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje na temo organizacije okoljske konference Green Transformation 21.6., na Partizanski 12 v Mariboru

.14.6. Regijski posvet o socialni ekonomiji, izzivi in priložnosti v organizaciji Regionalne razvojne agencije Gorenjske v prostorih coworking skupnosti KOVAČNICA v Kranju – Predstavitev socialne ekonomije in kampanje Kupujem odgovorno (Miro Mihec) (vabilo s programom tukaj)

21.6. Mednarodna konferenca Green Transformation & Circular Economy v Mariboru (program in vabilo tukaj, poročilo v angleščini tukaj)

29.6. Predstavitev slovenske socialne ekonomije in evropske prestolnice socialne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Nišu (Miro Mihec)

6.7. Delovni piknik vodstva združenja Socialna ekonomija Slovenije na Šmartinskem jezeru pri Celju.

7.7. Mednarodni dan zadružništva, predavanje in delavnica v organizaciji CAAP v Bike Lab v Mariboru, udeležba Mirjane Ivanuše in Mira Mihca (vabilo in program tukaj)

11.7. – 7.redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje – predstavitev vmesnega poročila projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije področju socialne ekonomije

3.-5.9. Korespondenčna seja skupščine ZSES-  Skupščina potrjuje, da je Združenje Socialna ekonomija Slovenije so.p. ustanovitelj nove zadruge Odgovorni ustvarjalci z.b.o. so.p. z zadružnim vložkom 200 eur

5.9. Bruselj, Evropski Parlament – predstavitev združenja in kampanje Kupujem odgovorna na srečanju Responsible public procurement and the Social Economy z naslovom OPPORTUNITY
of responsible public procurrements – Mojca Ž. Metelko

10.9. Maribor, delavnica Responsible Labs, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Tadej Slapnik, Miro Mihec

13.9. Šoštanj, delavnica Responsible Labs, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Tadej Slapnik, Mojca Metelko, Nena Dokuzov, Franci Pečnik

21.9. Novo Mesto, delavnica Responsible Labs, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Tadej Slapnik, Mojca Metelko, Nena Dokuzov,

2.10. Lendava, delavnica Responsible Labs, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Mirjanam Ivanuša Bezjak in Miro Mihec

 1. 10. Mini turneja po socialnih podjetjih Pomurja in Prekmurja – Hiša sadeži družbe Ljutomer, Mladinski center Ljutomer, Mensana Murska Sobota, Murania Murska Sobota – Mirjana Ivanuša Bezjak, Miro Mihec

4.10. Študijski ogled socialnih podjetij v Maribor za občino Nova Gorica v okviru projekta INNO_WISE: Zaposlitveni center Avantus, Bike Lab, Zaposlitveni center Dlan, Dobrina, Rezjerfiber Biro (Hiša), Salon uporabnih umetnosti (ogled festivala kreativnega kratkega filma), Tkalka, Toti DCA – Miro Mihec

9.10. Murska Sobota, delavnica Create your Future, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Mirjana Ivanuša Bezjak in Miro Mihec ter strokovna delavnica  “Sproščeni do uspeha – odkrijte svoje potenciale« – Katarina Hölzl

10.10. Maribor – Udeležba na konferenci o prekarstvu v Pekarni (Marko Funkl) – Miro Mihec

10.10. Ljubljana, Simbioza, 1. srečanje podružnic ZSES – Franci Pečnik,  Sebastjan Pikl, Mojca Metelko, Lilijana Brajlih, Miro Mihec, Bojan Mevlja (na Skypu), Jelka Lekše

11.10. Trbovlje, delavnica Create your Future, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Mojca Ž. Metelko ter strokovna delavnica  »Me2me in postavitev ciljev« – Iris Magajna

12.10. Maribor – Konferenca ECTA DEMO DAY z nagovorom ZSES na FERI UM – Mirjana Ivanuša, udekežba Miro Mihec http://socialnaekonomija.si/12-10-2018-predstavitev-platforme-create-responsible-eu-na-zakljucku-akademije-za-blockchain-dapps-smart-contract/

15.10. Maribor, delavnica Create your Future, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Miro Mihec ter strokovna delavnica  “Za finančno pismenost in dostojno pokojnino vsemu navkljub” – Tomaž Kokolj in motivacijska delavnica »Kdo bo, če ne ti?« – Siniša Bičanič Dagary

23.10. Maribor, Tkalka, Sociolab, izobraževanje 1. modul: Osnove socialne ekonomije, socialnega podjetništva in zadružništva – udeleženci Miro Mihec, Iris Magajna

24.10. Maribor, Tkalka, Sociaolab, izobraževanje 2. modul: Upravljanje skupnosti in fasilitiranje družbenih procesov – udeleženci Iris Magajna in Mirjana Ivanuša Bizjak

23.10., Bratislava, SENSES – Strengthening Social Entrepreneurial Landscape through involving socially responsible corporate Practices in EntrepreNeurial CompetenceS and Skills enhancement in the DANUBE region –  predstavitev »PROMISING PRACTICE PRESENTATION: #BuyResponsible
Create-responsible.eu« – Mojca Ž. Metelko

25.10. Slovenj Gradec, delavnica Responsible Business, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Miro Mihec ter strokovni delavnici » Off-line marketing 2« – Danijela Kocuvan in »On-line marketing 2 – Barbara Čufer

6.11. Kočevje, delavnica Responsible Business, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Mojca Ž. Metelko ter strokovna delavnica »Poslovno in pravno poslovanje« – Lilijana Brajlih

7.11. Celje, delavnica Responsible Business, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Mojca Ž. Metelko ter strokovni delavnici 1» Off-line marketing 1« – Danijela Kocuvan in »On-line marketing – Barbara Čufer

7.11. Maribor, delavnica Responsible Business, predstavitev projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« – Iris Magajna ter strokovni delavnici “Poslovno in računovodsko svetovanje 1” – Petra Ilar in “Poslovno in računovodsko svetovanje 2” – Gregor Kramberger

9.-10.11. Maribor, Responsible Academy, strokovna akademija zadružništva in blockchain tehnologij – Mojca Metelko, Nena Dokuzov, Draško Jocić, Miro Mihec

19.11. Maribor, AKADEMIJA DRUŽBENIH INOVACIJ MODUL 5 NAČRTOVANJE, MERJENJE IN POROČANJE O DRUŽBENIH UČINKIH, udeležba delavnice – Iris Magajna, Miro Mihec

3.12.Maribor, 9. dnevi socialne ekonomije, Responsible Conference, zaključna konferenca projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« (Mojca Metelko, Miro Mihec, Marko Funkl), predstavitev blockchain tehnologij (Tadej Slapnik), predstavitev analize kreativnih industrij (GianLucca Pastorelli), predstavitev projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije (Miro Mihec, Iris Magajna) ter predaja prestolnice podžupanu Sašotu Pelku.

4.12. Maribor, EPF, AKADEMIJA DRUŽBENIH INOVACIJ MODUL 7 POLITIKE NA PODROČJU DRUŽBENIH INOVACIJ, Skupnost občin, predava dr. Barbara Bradač Hojnik – udeležba Miro Mihec, Iris Magajna, Mirjana Ivanuša Bizjak

5.12. Ljubljana, 9. dnevi socialne ekonomije, PRILOŽNOSTI, ORODJA IN PROJEKTI ZA SOCIALNE PODJETNIKE, http://socialnaekonomija.si/priloznosti-orodja-projekti-za-socialne-podjetnike-z-9-dnevov-socialne-ekonomije-v-ljubljani/– predavanje Miro Mihec, udeležba Mirjana Ivanuša Bezjak

 18.12.Maribor, Univerza v Mariboru – Družbene inovacije (dopoldne praktični trening z mag. Desiree Pecarz iz Zentrum fuer Soziale Innovation) in novi modeli zadružništva (popoldne srečanje skupin družbenih inovacij – združenje Socialna ekonomija Slovenije s projektom Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije in zadrugo Odgovorni ustvarjalci (Create Responsible), gibanja Ko dvignem sebe, dvignem Maribor, zadrugo Obilje (Dance2abundance) ter Kerpanov z naravnim zakonom.

20.12. Slovenska Bistrica, redna seja ZSES

 MEDNARODNO SODELOVANJE

Sprejet Memorandum Jugovzhodna Evropa med predstavniki socialne ekonomije v Črni Gori, Srbiji, Hrvaški, Makedoniji

 • Nastop na Konferenci v Gottenburgu
 • BLOCKCHAIN Summit, predstavitev socialnega podjetja iz Slovenije, Črna Gora
 • Sodelovanje na mednarodni konferenci v Sofiji, Bulgariji in na DIESIS Summitu
 • Polnopravno članstvo v Evropski mreži DIESIS, Nena Dokuzov sprejeta v Board of directors v DIESIS, na čelu blockchain skupine znotranj DIESIS
 • organizacija dogodka v Mariboru v okviru EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES
 • 6.2018 Predavanje »Promocija socialne ekonomije u Sloveniji – Primjer udruženja Socialna ekonomija Slovenije (Miro Mihec, Ekonomski fakultet Niš, Srbija) (program tukaj)
 • 9. Bruselj, Evropski Parlament – predstavitev združenja in kampanje Kupujem odgovorna na srečanju Responsible public procurement and the Social Economy z naslovom OPPORTUNITY of responsible public procurrements – Mojca Ž. Metelko
 • 10., Bratislava, SENSES – Strengthening Social Entrepreneurial Landscape through involving socially responsible corporate Practices in EntrepreNeurial CompetenceS and Skills enhancement in the DANUBE region – predstavitev »PROMISING PRACTICE PRESENTATION: #BuyResponsible
 • Create-responsible.eu« – Mojca Ž. Metelko

 MEDIJSKE OBJAVE

Mediji so objavili več kot 30 pomembnejših medijskih objav. Največ odziva so pokazali ob razglasitvi prestolnice decembra 2017 in okoli dogodka 9.1.2018 v Mariboru ter pri konferencah Boostng Social Economy South-East Europe 6.3. in Creating future of Europe together 7.3.2018 v Mariboru.  Povezave do medijskih objav smo kronološko objavili na spletni strani pod Mediji o nas. Objave ne zajemajo televizijskih objav.

RAZPISI

 1. Dobljeni
 • Vodilni partner: S KREATIVNO VKLJUČENOSTJO DO DOSTOJNEGA DELA – VZHODNA regija, partner DIESIS, MGRT – 107.000 EUR
 • Projektno partnerstvo: SOCIOLAB Razvojna zadruga Tkalka Maribor, RRP Podravje, MDDSZ, ESS – 30.000 EUR
 • Mentorske sheme – Izvajanje v 2019.
 • Učne delavnice – Izvajanje v 2019.
 1. Neuspeli
 • Javno Naročilo MGRT za izdelavo študije socialne ekonomije
 • Erasmus plus KA2 Strateška partnerstva

  . TRŽENJE STORITEV

 • Objava promocijskih storitev združenja na www.socialnaekonomija.si
 • Organizacija dogodkov – izvedba 2 dogodkov po naročilu in nekaj storitev

I. kampanja #KUPUJEM ODGOVORNO

 • Vključenih 126 podjetij – članov
 • Postavljen katalog na www.socialnaekonomija.si
 • 4 Promocijski dogodki, materiali, 2 objavi v regionalnih časopisih (Notranjsko Primorska in Gorenjska)
 • Izdelana navodila sodelovanja v kampanji
 1. Objava sledljivosti rezultatov projektov na temo SOCIALNE EKONOMIJE na www.socialnaekonomija.si

II. Oblikovali in poslali Memorandum Socialna ekonomija Jugovzhodne Evrope

 1. Pobuda za ustanovitev sekcije za ponovno uporabo znotraj združenja
 2. Ustanovitev regijskih podružnic ZSES:

o   Združenje Socialna ekonomija Goriška

o   Združenje Socialna ekonomija Posavje

o   Združenje Socialna ekonomija Osrednja Slovenija

o   Združenje Socialna ekonomija Koroška

o   Združenje Socialna ekonomija Podravje

o   Združenje Socialna ekonomija Notranjska

o   Združenje Socialna ekonomija Južna Primorska

o   Združenje Socialna ekonomija Savinjska

SODELOVANJE Z UNIVERZO IN USTANAVLJANJE YUNUS CENTRA

Na podlagi pisma o nameri za ustanovitev Yunus centra na Univerzi v Mariboru leta 2012 med tedanjim rektorjem dr. Danijelom Reboljem, tedanjim generalnim sekretarjem Foruma za socialno podjetništvom Tadejem Slapnikom in Muhammedom Yunusom smo v letu 2018 nadaljevali pogovore o ustanovitvi Yunus Centra.

Organizirali smo dva sestanka (Miro Mihec, Iris Magajna in Mirajana Ivanuša) s prorektorico go. Lučko Lorber, namestnikom glavne tajnice g. Mladenom Kraljičem ter predstavniki razvojnega oddelka. Vzpostavili smo stik z novim rektorjem univerze v Mariboru s povabilom na konferenco Green transformation and Circular Economy in na 4. festival Ko dvignem sebe, dvignem Maribor 21.6.2018 v Mariboru.

Na Univerzi v Mariboru smo sodelovali tudi z dvema predstavitvama socialne ekonomije in prestolnice.

Univerza v Mariboru je pripravljena sodelovati s skupno prijavo na primeren razpis, ki bo omogočal ustanavovitev Yunus centra.

MARIBOR, EVROPSKA PRESTOLNICA SOCIALNE EKONOMIJE IN TEHNIČNI SEKRETARIAT PREDSEDOVANJA SLOVENIJE NADZORNEMU ODBORU LUKSEMBURŠKE DEKLARACIJE ZA SOCIALNO OKONOMIJO

Slovenija je leta 2018 predsedovala luksemburški deklaraciji skupini evropskih držav na področju socialne ekonomije na iniciativo tedanjega državnega Republike Slovenije v kabinetu predsednika vlade za socialno, zeleno in krožno gospodarstvo Tadej aSlapnika. Posledično je bil Maribor izbran za evropsko prestolnico socialne ekonomije. Izbor se je zgodil tako hitro, da se tako država kot občina nista imeli časa odzvati z nacionalno kampanjo in finančnim budgetom, zato smo predsedovanje in prestolnico izvedli v okviru združenja Socialna ekonomija Slovenije, tehničnega sekretariata in operativno v okviru koordinacijskega odbora voluntersko, v okviru časovnih, kadrovskih in finančnih zmožnosti. Smo pa bili deležni logistične podpore in prevzemanja nekaterih stroškov, predvsem s strani Mestne občine Maribor.

 1. decembra 2018 smo v Mariboru v okviru prvega dne 9. dnevov socialne ekonomije na zaključni konferenci v Hotelu City predstavili rezultate projekta »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018« in ga na svečanem dogodku v Hiši stare trte tudi predali francoskemu mestu Strasbourg.

Poročilo projekta »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018« si lahko ogledate na tej povezavi.

Rezultati

Kot prostovoljci smo dali poudarek na povezovanje socialnih podjetij preko nudenje brezplačnih stojnic na sejmih, vodenih ogledov primerov dobrih praks, rednih mesečnih srečanj ter mapiranja socialnega podjetništva.

V tem letu smo:

 • organizirali več kot 50 dogodkov v Sloveniji
 • 10 dogodkov v tujini
 • vključi več kot 450 posameznikov
 • nagovorili več kot 350 podjetij

Aktivnosti združenja Socialna ekonomija Slovenije so se v letu 2018 prepletali tako z aktivnostmi projekta »S kreativnim vključevanjem za dostojno delo prekarcev« (poročilo si lahko ogledate na tej povezavi) kot z aktivnostmi projekta »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018«.

Vsebina projekta se prepleta skozi vso letno poročilo.

 • Izvedba promocijskih dogodkov (glej kronološki seznam zgoraj) je navedena zgoraj
 • Mednarodna baza akterjev SE – informiranje o aktivnostih v okviru prestolnice
 • Promocija na dogodkih in sejmih
 • Ustanavljanje Yunus centra na Univerzi v Mariboru
 • Povezovanje akterjev socialne ekonomije v Sloveniji

Z USTVARJALNIM VKLJUČEVANJEM DO DOSTOJNEGA DELA PREKARCEV

 1. decembra 2019 smo v Mariboru v okviru prvega dne 9. dnevov socialne ekonomije predstavili dosežke projekta “S kreativno vključenostjo do dostojnega dela” MGRT ESS za reševanje problematike prekarnih delavcev s pomočjo blockchain tehnologij. Z izvedbo 12 delavnic za prekarce, Ecta dneva, dvodnevne konference ter postavitve e-platforme www.create-responsible.eu smo zaključili projekt, hkrati pa pričeli z ustvarjanjem zadruge Odgovorni ustvarjalci, so.p.. Združenje Socialna ekonomija Slovenije je tako postala lastnik e-platforme Create Responsible.

Aktivnosti združenja Socialna ekonomija Slovenije so se v letu 2018 prepletali tako z aktivnostmi projekta »S kreativnim vključevanjem za dostojno delo prekarcev« (poročilo si lahko ogledate na tej povezavi) kot z aktivnostmi projekta »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018«.

Vsebina projekta se prepleta skozi vso letno poročilo.

 • Izvedba promocijskih dogodkov (glej kronološki seznam zgoraj) je navedena zgoraj
 • Mednarodna baza akterjev SE – informiranje o aktivnostih v okviru prestolnice
 • Promocija na dogodkih in sejmih
 • Ustanavljanje Yunus centra na Univerzi v Mariboru
 • Povezovanje akterjev socialne ekonomije v Sloveniji

PLANIRANJE AKTIVNOSTI – CILJI za leto 2019

– Kot krovna organizacija socialne ekonomije v Sloveniji potrebujemo sogovornika na vladi;

– Pridržana javna naročila za socialna podjetja in podjetja socialne ekonomije, ki dostavljajo družbeni učinek;

– Javna dela za so.p. (javna dela bi naj ukinili 2020?)

– Promocija in ozaveščanje javnosti o pomenu socialne ekonomije za družbo, še posebej za ranljive skupine (izkušnja iz prestolnice je, da splošna javnost ni zaznala predsedovanja temveč samo deležniki, ki smo jih posredno ali neposredno vključili v aktivnosti)

– Izvajati možnost prostovoljstva v socialnih podjetjih – na nekaterih občinskih Ajpesih je to mogoče, drugod ne. Na ta način bi lahko v zadrugo Ustvarjalni ustvarjalci vnesli poslovanje fizičnih oseb.

– Sistemska rešitev za prekarne delavce in vključevanje fizičnih oseb v poslovanje preko zadruge

– Sodelovanje pri projektih, tudi na način, da se vključijo člani združenja (ni nujno, da vse projekte izvaja UO)

– Sodelovanje v svetu socialne ekonomije

– Sodelovanje v državnem svetu?

– Sodelovanje s sorodnimi organizacijami tudi na nacionalnem nivoju

– Medresorsko sodelovanje (socialna ekonomija sega na različna ministrsta, od sociale preko gospodarstva do okolja) in medsektorsko sodelovanje (kreativne industije, sharing economy, blockchain itd).

– Mednarodno sodelovanje (ki pa je sploh interdisciplinarno)

– postavitev samostojne spletne strani / platforme Kupujem odgovorno ali izpostavitev v okviru obstoječe e-platforme Create-responsibe.eu;

– razvoj zadruge Odgovorni ustvarjalci, z.b.o., so.p. v smislu začetka poslovanja na povečanja števila zadružnikov na 50, tudi na področju samooskrbe in zero waste trgovine brez embalaže;

– Dodelana PRAVILA ZA KOORDINACIJO EVROPSKE PRESTOLNICE SOCIALNE EKONOMIJE – izvajalec ZSES kot vir stabilnih financ

– nadaljnje povezovanje akterjev socialne ekonomije v Sloveniji;

– sodelovanje s politiko in pristojnimi državnimi organi za reševanje izzivov na področju socialne ekonomije in zadružništva (rešiti izziv vključevanje fizičnih oseb v poslovanje preko zadruge);

– vzpostavitev satelitskih računov – statistično beleženje akterjev SE (kazalniki) je na ravni Združenih narodov, 66.000 eur – podpora EU komisije za vzpostavitev v Sloveniji

– Kupujem odgovorno – povezati, spodbuditi na EU ravni – 300 MIO Evropjecev (potrošniki in Javna naročila)

– NOVELA ZAKONA O SOP – metodologija za MERJENJE družbenih učinkov

– VZPOSTAVITEV NACIONALNEGA CENTRA SOCIALNE EKONOMIJE V MB

– izvedba vsaj 10 izobraževanj v okviru razpisa Centra za kreativnost Maribor ter mednarodne konference Creative Spirits of Social Economy konec leta

– izvedba učnih delavnic v okviru istoimenskega razpisa

– SRIP – pametna specializacija pilotni projekti – Vzhod, zahod glede na področja:

 • Krožno gospodarstvo – Štajerska gospodarska zbornica
 • Pametna mesta – Jožef Štefan
 • Dogodek konec avgusta – za sklenitev partnerstev, organiziran iz strani MGRT (hibridni poslovni modeli)

– Trženje – izvedba dogodkov na Hrvaškem, Avstriji, Italiji v okviru Evropske komisije (države), ki jih lahko vključimo v kupujem odgovorno

 • STRATEGIJA KAMPANJE »KUPUJEM ODGOVORNO« 2019 V POVEZAVI Z UČNIMI DELAVNICAMI

Kupovanje je domena vseh ljudi, zato smo kampanjo Kupujem odgovorno postavil v središče naših aktivnosti. »Kupujem odgovorno« je lahko motiv etičnih, družbeno-odgovornih ljudi, rdeča nit za pozitivni družbeni učinek, ki povezuje tudi socialno podjetništvo. Strategija kampanje kupujem odgovorno se izvaja skupaj s programom učnih delavnic

 • Družbeni učinek izmeriti – na www objavit vse baze indikatorjev (izdelava metodologije za izdelamo metodologijo, uredba o družbenih učinkih (možnost izbire indexa, GRI, …)

Celotno strategijo dobite na zahtevo na zdruzenje@socialnaekonomija.si. Več informacij na www.socialnaekonomija.si

 

Poročilo pripravili 7.1.2019

Mojca Metelko, generalna sekretarka ZSES in vodja podružnice Posavje

Miro Mihec, član upravnega odbora ZSES in vodja podružnice Podravje

Nena Dokuzov, članica upravnega odbora ZSES in ekipa ZSES

 

 

Nazaj na vrh