Ljubljanska deklaracija – Razvoj podjetij socialne ekonomije v državah jugovzhodne Evrope – naproti močnejšemu in strukturiranemu sodelovanju med EU in Jugovzhodno Evropo

Z namenom nadaljevanja aktivnosti predhodnih konferenc in v okviru konference Razvoj  socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi, ki je potekala med 24. in 25. aprilom 2017 v Ljubljani/ na Brdu pri Kranju, so predstavniki vlad Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Albanije, Grčije in Luksemburga sprejeli naslednjo deklaracijo:

Ugotavljamo, da postaja socialna ekonomija vse bolj prepoznavna tako na ravni Evropske unije, kot tudi na mednarodni ravni, vendar pa je njena prepoznavnost še vedno premajhna, tako v nekaterih državah članicah Evrospke unije, kot tudi v državah Jugovzhodne Evrope. Zato priporočamo Evropski uniji večjo zavezanost k podpori socialne ekonomije na evropski ravni in na ravni jugovzhodne Evrope. Ugotavljamo tudi, da ukrepi, ki jih je predstavila Evropska komisija za spodbujanje razvoja podjetij socialne ekonomije v Evropi sledijo priporočilom Poročila ekspertne skupine za socialno podjetništvo Evropske komiisije z naslovom: Socialna podjetja in socialna ekonomija gredo naprej, sprejetega oktobra 2016.

Ugotavljamo, da je termin »podjetja socialne ekonomije« splošno sprejet termin za različne oblike organizacij na področju socialne ekonomije. Kljub temu pa še vedno obstajajo razlike pri definiciji sektorja socialne ekonomije. Zato verjamemo, da mora opredelitev socialne ekonomije temeljiti na medsebojnem prepoznavanju in priznavanju različnih vrst in oblik organizacij, ki delujejo kot organizacije socialne ekonomije v različnih državah EU in državah Jugovzhodne Evrope.

Ugotavljamo, da je socialna ekonomija pomembno gonilo gospodarske rasti, če je ustrezno podprta skozi ustrezne programe, projekte in oblike financiranja. Ob tem pa opozarjamo, da še vedno obstajajo razlike med državami članicami EU in državami Jugovzhodne Evrope, ki izvirajo iz različnih pogojev dostopa do sredstev, ki jih razpisujejo Evropske institucije.

Države Jugovzhodne Evrope podpirajo oblikovanje mreže organizacij socialne ekonomije v celotni regiji Jugovzhodne Evrope.

Na srečanju v Ljubljani med 24. in 25. aprilom 2017 je bila sprejeta naslednja deklaracija:

  • Evropska unija in države Jugovzhodne evrope naj vložijo ustrezen napor v povečanje vidnosti in poznavanja socialne ekonomije in podjetij socialne ekonomije na evropski in mednarodni ravni.
  • Ob upoštevanju sklepov iz Luksemburške deklaracije, naj države članice EU in države Jugovzhodne Evrope stremijo k enotnemu razumevanju obsega in pomena socialne ekonomije in ob upoštevanju različnosti v zvezi z vrstami on oblikami podjetij socialne ekonomije stopiti na pot medsebojnega prepoznavanja in priznavanja organizacij socialne ekonomije na ravni EU in držav Jugovzhodne Evrope.
  • Evropska unija in države Jugovzhodne Evrope morajo sprejeti ustrezne ukrepe za vzpostavitev ekosistema za podjetja socialne ekonomije, ki se soočajo z reševanjem izzivov v zvezi z ravnanjem z migranti.
  • Evropska unija bi morala okrepiti podporne instrumente za socialna podjetja in jih uravnotežiti tako za države članice EU, kot tudi za države Jugovzhodne Evrope. Dostop do financiranja mora biti poenoten za podjetja socialne ekonomije z namenom doseganja konvergence na ravni držav članic EU in držav Jugovzhodne Evrope.
  • Organizacije socialne ekonomije se spodbudi k oblikovanju močne regionalne mreže socialne ekonomije na ravni Jugovzhodne Evrope.
  • Države Jugovzhodne Evrope se spodbudi k temu, da se pridružijo nadzornemu odboru, ki so ga oblikovale države članice EU in sodelujejo na sejah visokih političnih predstavnikov, pristojnih za socialno ekonomijo.

Nazaj na vrh