Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije – Za družbo blaginje v trdni mreži življenja

Združenje Socialna ekonomija Slovenije podpira in deli sporočilo Manifesta civilne družbe – Za družbo blaginje v trdni mreži življenja, kjer smo piscem in organizatorjem pisanja manifesta pomagali pri pisanju poglavij o zadružništvu in socialni ekonomiji. Podpiramo prizadevanje manifesta s posredovanjem in deljenjem na družbenih omrežjih ter promocijo vsebine manifesta v sklopu naših rednih aktivnosti.

Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije z nadnaslovom Za družbo blaginje v trdni mreži življenja je odziv civilnodružbenih organizacij na aktualne družbene probleme. Namenjen je spodbujanju širše javne, politične in akademske razprave o prihodnjih potrebnih korakih v Sloveniji in preseganju vsiljenega enoumja razvojne paradigme neoliberalnega kapitalizma. Pri pripravi besedil za Manifest je sodelovalo več kot 30 organizacij in strokovnjakov, ki delujejo na področjih sociale, varstva okolja, družboslovja in gospodarstva.

Manifest je pripravljen ob zavedanju odgovornosti naše generacije za preprečitev družbenega, ekološkega, gospodarskega in političnega zloma, ki ga lahko povzročijo prepletene krize zaradi spreminjanja podnebja, nasilnih konfliktov, prisilnih migracij, naraščajočih neenakosti, naraščajoče ksenofobije in finančne nestabilnosti, ter ob prepričanju, da imamo za to kot družba na voljo tehnologije, znanje in finančna sredstva, vendar pa je v družbi potrebno vzpostavili proces oblikovanja nove razvojne miselnosti, ki naj upošteva osnovne vrednote spoštovanja, pravičnosti, vzdržnosti, odgovornosti do prihodnjih generacij in globalne solidarnosti.
Več na:
Delite na fb:
https://www.facebook.com/umanotera

Nazaj na vrh