Mednarodni dan zadrug 2014: »Zadruge dosegajo trajnostni razvoj za vse«

Mednarodni dan zadrug 2014: »Zadruge dosegajo trajnostni razvoj za vse«
92. mednarodni dan zadrug Mednarodne zadružne zveze
20. mednarodni dan zadrug (OZN)

Zadruge Slovenije, Socialni inkubator in Slovenski forum socialnega podjetništva se ob Mednarodnem dnevu zadrug pridružujejo izjavi Mednarodne zadružne zveze, ki je pripravila naslednjo izjavo za javnost:

Zadruge po svetu 5. julija 2014 praznujejo 92. Mednarodni dan zadrug Mednarodne zadružne zveze (ICA: Internationa Co-operative Alliance). Letošnja tema: »Zadruge dosegajo trajnostni razvoj za vse«, je bila skrbno izbrana, saj opozarja na dejstvo, da so zadruge v prvi vrsti sodobnih ukrepov za trajnostni razvoj in tudi, da je skrb za skupnost eden izmed temeljev zadružništva. 

Organizacija Združenih Narodov (OZN) trenutno razpravlja o Ciljih za trajnostni razvoj –  o paketu ambicioznih novih ciljev za razvoj po letu 2015, s katerimi se bodo zamenjali sprejeti Milenijski cilji. Zadruge vplivajo na življenje več kot ene milijarde ljudi na svetu in so lahko skozi vizijo trajnostnega razvoja za vse, ključni partnerji pri implementaciji ciljev za trajnostnega razvoja.

Eden od ciljev delovanja in razvoja zadrug je, da se pozicionirajo, kot gradniki trajnostnega razvoja. Zato si Mednarodna zadružna zveza prizadeva svetu prikazati, da je trajnostni razvoj del sonaravnega razvoja in, da imajo zadruge pozitiven doprinos k trajnostnem razvoju.

Zadruge obstajajo v skoraj vseh dejavnostih, v vseh delih sveta in so posebej uspešne v dejavnostih, kjer je nujno doseganje trajnosti. Več kot polovica zadrug na svetu deluje na področju kmetijstva in proizvodnje hrane, ter s tem zagotavljajo pogoje za razvoj zdrave in varne hrano in razvoj podeželja.

Predsednik Mednarodne zadružne zveze, Dame Pauline Green je ob mednarodnem dnevu zadrug dejal: »Kar si želimo od tega dneva je, da zadruge zagotavljajo trajnostni razvoj. S kombinacijo zdravih financ, skrbjo za okolje in družbenih ciljev so zadruge najbolj trajnostno naravnana podjetja. Zadruge obstajajo v različnih oblikah in formah, a je najpomembnejša  stvar, ki si jo je potrebno zapomniti ta, da so zadruge preverjen ekonomski model, ki odlično deluje tako v dobrih, kot v slabih gospodarskih časih«.

Generalni direktor Mednarodne zadružne zveze, Charles Gould pa je dejal: »Zveza jemlje predanost zadrug k trajnostnemu razvoju zelo resno. Zato smo v lanskem letu naredili pregled zadrug iz različnih dejavnosti in regij okoli sveta, da smo videli, kako tesno so povezane s trajnostjo. Poročilo, ki smo ga objavili na naši konferenci v Cape Townu novembra 2013 je pokazalo, da zadruge vključujejo trajnostni razvoj v svoj način dela in vrednote in da lahko OZN to prizna in potrdi«.

Ob tej priložnosti bi Mednarodna zadružna zveza potiva zadruge po vsem svetu, da izkoristijo 5. julij in pokažejo, da so zadruge  najprimernejša oblika podjetij za razvoj in zagotavljanje trajnostnega razvoja v 21. stoletju. 

Nazaj na vrh