Mentorske sheme za socialna podjetja MGRT in Evropskega socialnega sklada – ZSES in člani

V septembru na Združenju Socialna ekonomija Slovenije zaključujemo Javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja, ki ga financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski socialni sklad, z operacijo “Opolnomočeni Yunus Center”. Že pred časom smo namreč začeli s pogovori z Univerzo v Mariboru o možnosti postavitve takega centra v Sloveniji. Eno od spoznanj izvedenih aktivnosti je, da klasični oz. osnovni Yunus Center v Sloveniji ne bil učinkovit, temveč je potrebno aktivnosti prilagoditi regionalnim kulturnim in razvojnim značilnostim našega okolja. Smo v fazi raziskave evropskih primerov. O rezultatih bomo poročali.

Drugi cilji mentorskih shem ZSES so:
  • Okrepiti inovativne procese v ZSES
  • Izmeriti družbeni učinek ZSES
  • Postaviti etični standard in izjavo o družbeni odgovornosti
  • Voditi ZSES po načelih družbene odgovornosti
Ddr. Matjaž Mulej je velik podpornih družbeno odgovornih pobud in gibanj.
.
Ddr. Matjaž Mulej na 1. festivalu Ko dvignem sebe, dvignem Maribor leta 2015 v na odru velike dvorane Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Desno voditelj Zoran Turk.
.
Mentor ddr. Matjaž Mulej
in mentoriranec Miro Mihec

Nazaj na vrh