MIKROKREDITI NA VOLJO TUDI PODJETJEM S STATUSOM SOCIALNEGA PODJETJA v višini 4 mio EUR

Preko Slovenskega podjetniškega sklada bodo lahko letos prvič podjetja s statusom SOCIALNEGA PODJETJA na hiter in enostaven način dostopala do zelo ugodnih finančnih sredstev

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 mio EUR, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Na ta način si bodo tovrstna podjetja v letu 2016 zagotovila ugodne vire financiranja za nemoteno in tekoče poslovanje.

Postopek pridobitve mikrokredita za socialna podjetja je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:
 •  nižjih zahtev po zavarovanju,
 •  nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),
 •  kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,
 •  ročnosti kredita do 60 mesecev,
 •  možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 •  brez stroškov kredita.
Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P7 sop 2016, ki ga najdete na http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=41 in v Ur. l. RS št. 19/2016.
P7 sop – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja
Odprti razpisiodprt do 09. 09.2016

1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 19/2016 z dne 11.3.2016

1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:

 • Prijavni list P7 sop – eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
 • Priloga 1 k prijavnemu listu (VNESITE NEPREMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (lastnika podjetja in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

3. korak: Bonitetna dokazila (S BON izdan s strani Ajpesa)
Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7 sop 2016« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7 sop  vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • Andrea Gričnik (02) 234 12 83
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
Ukrep, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada, omogoča podjetjem s statusom socialnega podjetja, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih virov, enostaven dostop do finančnih sredstev. Mikrokrediti so namenjeni socialni aktivaciji oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali deprviligirane skupine na trgu oziroma v družbi za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Nazaj na vrh