Mikrokrediti tudi za podjetja s socialno vsebino

Slovenski podjetniški sklad je v petek 27. maja v Uradnem listu številka 38 objavil spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo z oznako P7 sop 2016 – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016.

S spremembo so razširili krog upravičencev na podjetja s socialno vsebino, ki so v razpisu definirana kot podjetja, ki v okviru svojih dejavnosti izvajajo npr. socialne storitve, humanitarne dejavnosti, aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja v kulturi, aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter drugih storitev v javnem interesu, kot so npr. projekt spodbujanja v domovih za ostarele, projekti izvajanja učne pomoči učencem s težavami, projekti oskrbe na domu za starejše in odvisne odrasle osebe, projekti vzgoje in varstva otrok, projekti zagotavljanja dnevnega varstva, projekti pomoči socialnega vključevanja azilantov in Romov in podobno. To so storitve, ki so izrinjene iz trga dela, so pa koristne za lokalno okolje in družbeno dobrobit.

Podjetja s socialno vsebino morajo dokazovati, da imajo v relevantnih ustanovitvenih dokumentih (npr. aktu o ustanovitvi, družbeni
pogodbi, itd.) določilo o nedelitvi dobička.

Postopek pridobitve mikrokredita za socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino  ostaja enak. Roka za oddajo vlog sta: 10.7.2016 in 10.9.2016.

vira: http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/318-po-novem-tudi-mikrokrediti-za-podjetja-s-socialno-vsebino  in http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016038.pdf#!/r2016038-pdf

Nazaj na vrh