Nacionalni forum SOCIALNA PODJETJA – POSPEŠEVALEC LOKALNEGA RAZVOJA

7. novembra 2012 je bil v hotelu City v Mariboru uspešno izveden Nacionalni forum SOCIALNA PODJETJA – POSPEŠEVALEC LOKALNEGA RAZVOJA, ki poteka v sklopu  projekta COOP – Co-operation for Higher Competitiveness, ki je sofinanciran s strani EU. Nacionalni forum sta organizirala partnerja projekta Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov in fundacija Prizma v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega podjetništva in Skupnostjo občin Slovenije.  S projektom želimo prispevati k vzpostavitvi ugodnega okolja za razvoj in rast socialnih podjetij, ki s svojim delovanjem lahko bistveno prispevajo k večji konkurenčnosti lokalnih skupnosti na gospodarskem in socialnem področju.

Na nacionalnem forumu so sodelovali predstavniki javnih institucij iz lokalnega in nacionalnega okolja, družbeno odgovornih profitnih podjetij ter predstavniki sektorja socialnega podjetništva in predstavili nekatere dobre prakse oz. potencialne prakse sodelovanja, ki bi učinkovito vplivale na konkurenčnost in razvoj socialnega podjetništva. Forum pa je aktivno spodbudil poglobljeno razpravo o stanju na področju vzajemnega sodelovanja, prepoznavanju ovir, iskanju priložnosti za sodelovanje ter o izzivih in potrebnih ukrepih za tesnejše in konkretnejše sodelovanje omenjenih akterjev.

Razpravljavci na forumu so bili enotni, da je razvoj in delovanje sektorja socialnega podjetništva v Sloveniji potreben, tako za izboljšanje socialne in gospodarske dimenzije lokalnega okolja, kot tudi za izboljšanje blagostanja prebivalstva širše v Sloveniji. Poudarili so tudi pomen sodelovanja javnega, zasebnega in socialnopodjetniškega sektorja. Tovrstno sodelovanje je hkrati nujno za učinkovit razvoj sektorja socialnega podjetništva v Sloveniji, tako v obliki podpore lokalnih skupnosti in javnih institucij, kot tudi aktivno sodelovanje profitnih podjetij in finančnih institucij. Zasebna podjetja in finančne institucije s svojo družbeno odgovorno naravnanostjo že danes izkazujejo interes in pripravljenost za sodelovanje z akterji sektorja socialnega podjetništva, v katerem pa ne vidijo zgolj ekonomskega ampak tudi družbeni interes.  Strinjali so se tudi, da bo za uspešno in učinkovito sodelovanje vseh sektorjev, ki ga bo vodil skupen cilj doseči večjo družbeno in gospodarsko konkurenčnost ter predvsem skupno blagostanje vseh,  potrebno še veliko usklajevalnih aktivnosti – predvsem na področju zakonodajnih ureditev. Prav tako bo potrebno veliko usklajenih promocijskih aktivnosti ter ozaveščanja akterjev profitnega, javnega sektorja ter tudi širšega sektorja socialne ekonomije, kakor tudi širše javnosti. Ozaveščanje mora poudarjati, da predstavlja tovrstno sodelovanje za doseganje večje konkurenčnosti lokalne skupnosti in države izjemno učinkovit model, ki je v času gospodarske krize nujen in predstavlja možnost za prehod v nov ekonomski in družbeni model  prihodnosti.

Zaključki foruma, ki jih bomo podrobneje predstavili v okviru obširnejšega dokumenta do konca leta 2012, predstavljajo izhodišče za nadaljnje sodelovanje in razprave med deležniki in strokovnjaki na mednarodni ravni, izmenjavo dobrih praks, vzajemno učenje ter za oblikovanje novih učinkovitih pristopov in modelov na področju vzajemnega sodelovanja med javnim, zasebnim in socialno podjetniškim sektorjem v Slovenji in širše. Vse aktivnosti in rezultati projekta bodo objavljeni na spletni strani projekta www.coop.socialnaekonomija.si in na spletni strani Slovenskega foruma socialnega podjetništva.

[fbphotos id=293512010748573]

Nazaj na vrh