Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013: Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije

Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013

»Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije«

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite Nacionalnega foruma socialnega podjetništva 2013: Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije, ki bo potekal v ponedeljek, 2. 12. 2013, s pričetkom ob 9. uri v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18. Udeležba na forumu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava na E: info@socialnaekonomija.si najkasneje do 29. 11. 2013. Za več informacij obiščite www.socialnaekonomija.si pišite na E: info@socialnaekonomija.si ali pokličite M: 031 348 930.

Namen foruma je pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem investiranja v neizkoriščene potenciale Slovenije. Na forumu bodo z udeleženci svoje izkušnje s področij razvoja socialnega podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest delili predstavniki socialnih podjetij, novih zadrug ter malih in srednje velikih družbeno odgovornih podjetij, predstavljene pa bodo tudi nove iniciative, namenjenje izboljševanju bivalnih in življenjskih pogojev državljanov, ki bodo prilagojene potrebam vseh generacij v mestih in na podeželju. Predstavniki državnih institucij bodo predstavili aktualne zakonodajne pobude in spremembe ter programe in aktivnosti s področja spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji.

 

PRIDNE ROKE – Sejem socialnih podjetij v preddverju dovrane Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

V sklopu Nacionalnega foruma socialnih podjetij 2013 poteka v ponedeljek 2. decembra 2013 med 9.00 in 17.00 uro v preddverju dvorane Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani drugi sejem socialnih podjetij Pridne roke. Namenjen je promociji in prodaji izdelkov socialnih podjetij, predstavitvi primerov dobrih praks spodbujanja socialnega podjetništva v slovenskih občinah in medsebojnemu povezovanju in sodelovanju socialnih podjetij. Udeležba na sejmu je za obiskovalce brezplačna.

 

POP UP DOM – Popoldansko druženje z mladimi ustvarjalci in inovatorji, Tobačna 5 v Ljubljani

Po zaključku Nacionalnega foruma socialnega podjetništva 2013 vas v ponedeljek, 2.12. ob 18. uri vabimo na otvoritev Pop-up doma (več informacij na www.popupdom.si), ki že drugo leto zapored v obliki enomesečnega začasnega razstavnega in sodelovalnega prostora povezuje več kot 60 mladih in perspektivnih slovenskih ustvarjalcev s področja ustvarjalnih industrij. V Pop-up domu je na ogled čez 100 izdelkov, ki iščejo kupce in/ali poslovne partnerje (investitorje, proizvajalce in prodajalce). Udeležence Foruma vabimo, da spoznate ustvarjalce in poiščete priložnost za sodelovanje pri nadaljnjem razvoju idej ali pa njihove kompetence uporabite pri razvoju lastnih socialno podjetniških projektov. Ogled razstave in druženje z mladimi ustvarjalci bo eno uro po zaključku Foruma med 18. in 21. uro.

Dostop: Parkirišče na območju Tobačne tovarne je dostopno iz Oražnove ulice – v prvem križišču na Tržaški ulici v smeri proti postojni, zavijte desno in peljite do konca. Peš dostop je omogočen s strani poslovne stavbe Tržaška 2 (avtobusna postaja linij 1 in 6) in iz Bleiweisove ulice.

 

Izkoristimo potenciale Slovenije

Aktualne socialne in ekonomske spremembe vodijo v razvoj nove družbene paradigme, katere pomembni stebri v Sloveniji in po svetu so predvsem zadruge in socialna podjetja, ki priložnosti za razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest iščejo v številnih neizkoriščenih potencialih Slovenije, kot so: lokalna prehranska, energetska in stanovanjska samooskrba, delavsko, stanovanjsko in medgeneracijsko zadružništvo ter t. i. coworking. Organizatorji  Nacionalnega foruma socialnega podjetništva 2013 smo prepričani, da lahko predvsem z medsebojnim sodelovanjem in dobro organizacijo vsi deležniki lokalnega in nacionalnega razvoja skupaj prispevamo k izhodu iz gospodarske krize. Izkoristiomo neizkoriščene potenciale Slovenije s spodbujanjem investicij v socialna podjetja in zadruge, ki so se v gospodarski krizi izkazali kot uspešni inovatorji poslovnih in zaposlitvenih priložnosti v Sloveniji, Evropi in svetu.

 

Organizatorji Nacionalnega foruma socialnega podjetništva

Slovenski forum socialnega podjetništva, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, Socialni inkubator in Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA

 

Soorganizatorji Nacionalnega foruma socialnega podjetništva

Skupnost občin Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Razvojni center Srca Slovenije, Zavod ZA spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in storitev, Zadruga eTRI, Coworking Slovenia, podjetje Ponika – raziskave in razvoj, Središče Rotunda iz Kopra, Regionalni razvojni center iz Zagorja, Regionalna razvojna agencija severne Primorske, Stanovanjska kooperativa Tovarna, Inštitut Potencial, socialno podjetje Kooperativa Konjice, Mladinski center Dravinjske doline, Zadruga Dobrote, društvo Naprej, Gradbena Kooperativa Etrus, Zavod za razvoj uporabnih podjetniških vsebin Doseg, Ekosocialna kmetija Korenika, Center medgeneracijskih kooperativ, Zavod Viva in projekt Reinovator.

Vljudno vabljeni!

 

PROGRAM

NACIONALNI FORUM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 2013

2. december 2013, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, dvorana Povodni mož

 

Velika dvorana

08.00–09.00       Registracija udeležencev

09.00–09.30       Pozdravni govori

Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva

                              mag. Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

dr. Ivan Žagar, predsednik Skupnosti občin Slovenije

mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

                              dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

 

Uvodni referati

09.30–09.40       Neizkoriščeni potenciali Slovenije, dr. Darja Piciga, strokovnjakinja za integralno razvojno načrtovanje

09.40–09.50       Socialno podjetništvo in zadružništvo  – gibalo razvoja v Evropski uniji

Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu

09.50–10.15       Zagotavljanje podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva  in zadružništva – zakonodaja

dr. Andreja Črnak Meglič, predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide DZ RS

Brane Golubovič, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije

10.15–10.30       Razvoj managementa socialnega podjetništva, Tomo Garantini, direktor RCR

10.30–10.45       Vloga lokalnih skupnosti pri razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije

10.45–11.00       Srce Slovenije – primer sistemskega pristopa pri razvoju lokalne skupnosti

Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije

11.00–11.30       Predstavitev podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva – ključna ministrstva

Alenka Hren, predstavnica javne agencije SPIRIT Slovenija

Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (čakamo na potrditev)

Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (čakamo na potrditev)

Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje (čakamo na potrditev)

 

11.30–11.45       Odmor in novinarska konferenca

 

Velika dvorana   

11.45–13.15       Panel I – Medgeneracijske in stanovanjske kooperative

Uvodni razpravljavci:

Toni Rifelj, predsednik komisije za gospodarstvo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije

Mag. Jože Dular, direktor Centra medgeneracijskih koopertaiv z.o.o.

Blaž Habjan,  direktor Stanovanjske kooperative Tovarna

Lilijana Brajlih, Medgeneracijska stanovanjska kooperativa Hribci

Rupert Gole, župan Občine Šentrupert in Uroš Buda, direktor TOUR AS d.o.o. – Turistična kooperativa kot sestavni del medgeneracijskih kooperativ

Moderira: Majda Buda, strokovni vodja zavoda Gostoljubnost slovenskih domov

Mala dvorana     

11.45–13.15       Panel  II – Coworking in crowdfunding 

Uvodni razpravljavci:

Luka Piškorič, Coworking Slovenia

Anja Šerc, Reinovator,  Zavod VIVA

dr. Karolina Babič, CAAP Maribor

Matic Vidic, Start up Novo mesto

Duška Lužar Šajt, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA

Moderira: Lenka Puh, predstednica zadruge eTRI

13.15–14.15       Odmor za kosilo

 

 

 

Velika dvorana                 

14.15–15.45       Panel III – Delavske zadruge

Uvodni razpravljavci:

Goran Lukič,  izvršni sekretar za politiko zaposlovanja in migracije, javne kampanje in odnose z javnostmi in sindikalizem ter socialno podjetništvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Polonca Podgoršek, predsednica kooperative Peron, kooperative projektnih ustvarjalcev

Franci Šali, delavska zadruga Novi Novoles

Aleš Rozman, predsednik delavske zadruge Novi Armal

Sebastjan Pikl, Zadruga Dobrote

Moderira: Tadej Slapnik, vodja koordinacijskega odbora Zadrug Slovenije

 

Mala dvorana     

14.15–15.45       Panel  IV Lokalna samooskrba s hrano in energijo

Uvodni razpravljavci:

Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije – Spodbujanje lokalne samooskrbe, socialnega podjetništva in razvoja podeželja v Srcu Slovenije

dr. Milojka Fekonja, strokovna sodelavka Zadruge Dobrina, zadruge za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o.

dr. Vesna Miličić, direktorica Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o

Blanka Kovačič, direktorica socialnega podjetja Kooperativa Konjice, z.b.o. so.p.

Alojz Kavaš, ekosocialna kmetija Korenika

Neven Lisica, Obnovljivi viri energije in modra energija prihodnosti, OVEN Elektro Maribor, d.o.o.

Tomaž Zver, direktor Sončne zadruge

Moderira: mag. Ladeja Godina Košir, Razvojni center Srca Slovenije

 

15.45–15.30       Odmor

 

Velika dvorana

15.30–17.00       Plenarna razprava in zaključki

 

 

Spremljevalni dogodki:

 

09.00–17.00       PRIDNE ROKE – Sejem socialnih podjetij, preddverje dovrane Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

18.00–21.00       POP UP DOM – Popoldansko druženje z mladimi ustvarjalci in inovatorji, Tobačna 5 v Ljubljani

Več informacij na www.popoupdom.si

 

Vabilo na Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013 – skupna najava

Nazaj na vrh