Nadaljevanje izvajanja razvojnih programov socialnega podjetništva v letu 2016

Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva je v avgustu poslalo pobudo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi z naslednjim povabilom za programe javnih del 2016.

Na Forumu smo bili mnenja, da bi bilo potrebno za uspeh podpornega ukrepa javnih del v socialnih podjetjih razvojni program javnih del za spodbujanje ustanavljanja socialnih podjetij v naslednjem letu podaljšati tako, da bo tem socialnim podjetjem zagotovljena vključenost za polnih 24 mesecev, kakor je bilo navedeno v katalogu programov javnih del za leto 2014 in 2015.

Ministrstvo odgovarja, da se bo izvajanje programov javnih del z nazivom »Razvojni programi za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposlenih oseb iz ranljivih skupin« nadaljevalo tudi v letu 2016, in sicer samo za razliko časa do polnih 24 mesecev izvajanja. Nadaljevali se bodo lahko le tisti razvojni programi socialnega podjetništva, ki so se prvič pričeli izvajati v letu 2014, praviloma pa bodo ponovno vključene brezposelne osebe, ki so bile prvič vključene v te programe v letu 2014. Izvajalci bodo morali ponovno oddati ponudbo na javno povabilo, ter izpolnjevati vse ostale pogoje.

Nazaj na vrh