Najava odprtega poziva deležnikom

Najava odprtega poziva deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije

Na osnovi lanskega kroga podjetniškega odkrivanja aprila in maja 2014 je bila ob upoštevanju empiričnih podlag, opredeljena osnovna struktura prednostnih področij (SPS 2.1., 29. avgust 2014). Evropska komisija je usmeritve pozdravila kot korak v pravo smer, ki pa jih je treba dodatno konkretizirati.

Poziv je odprt za vse akterje razvoja, ne glede na to ali so sodelovali v dosedanjih procesih podjetniškega odkrivanja oziroma priprave SPS ali ne, ob pogoju, da pobudo pošlje skupina najmanj dveh ali več partnerjev.

Več si lahko preberete na: http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/najava-odprtega-poziva-delenikom-za-opredelitev-perspektivnih-tehnolokih-podroij-in-produktnih-smeri-strategije-pametne-specializacije#c1=News%20Item&c1=novica

Poziv deleznikom

Nazaj na vrh