27.9.2019 PRAZNIK SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN EKONOMIJE

Socialni podjetniki se osmič zberemo na tradicionalnem PRAZNIKU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN EKONOMIJE.
V petek, 27. septembra 2019 vas med 9. in 15. uro pričakujemo v Solkanu v Kulturnem centru MOSTOVNA.
.
Letošnje druženje je spremljajoča prireditev ob prazniku Mestne občine Nova Gorica: https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2019090522365186/
.
PROGRAM
.
13.00 – 13.45: SES IZZIVA LOKALNE SKUPNOSTI (IN RAZVOJNE AGENCIJE): kakšna je dodana vrednost projektov in programov, sofinanciranih iz EU skladov, ki jih izvajate na področju socialnega podjetništva – bo socialna ekonomija v Sloveniji bolj opolnomočena z rezultati teh projektov? bodo občine izšle iz projektov z lokalnimi akcijskimi načrti podpore socialni ekonomiji (izkušnje občin, ki finančno in poslovno že podpirajo socialno ekonomijo)? Kaj prinaša sektorju nova programska perspektiva?
.

13.45 – 14.00: ODPRTO PISMO
~ EPK2025 – pismo/poziv k zavezi vseh občin kandidatk za “EPK z družbenimi učinki in ne brez organizacij socialne ekonomije”
~ PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU 2021: pismo/poziv Vladi RS k zavezi za “Predsedovanje Svetu EU upoštevajoč družbene učinke in ne brez organizacij socialne ekonomije”

14.00 – 14.30: moderirana delavnica ALI POTREBUJEMO STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM za izpopolnjevanje na nivoju višjega strokovnega izobraževanja “SVETOVALEC ZA SOCIALNO EKONOMIJO”.

Dopoldanski program:

Lokacija: Solkan, Kulturni center MOSTOVNAhttps://www.facebook.com/kcmostovna/
.
Spremljajte objave na spletu in v socialnih omrežjih: https://www.facebook.com/Prazniksocialnegapodjetnistva/
Med predstavljenimi projekti in materiali boste našli tudi poročilo o našme operaciji mentorskih shem za socialna podjetja “Opolnomočeni Yunus center”, ki jo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski socialni sklad.
Več informacij: Lilijana Brajlih
041 996-414

Nazaj na vrh