Naročilo knjige o delavski zadrugi novi Novoles z naslovom: Kaj pa je tebe treba bilo

Spoštovani,

v začetku septembra 2014 bo izšla knjiga o delavski zadrugi novi Novoles, avtorja in člana zadruge Francija Šalija, pod naslovom Kaj pa je tebe treba bilo. V njej avtor kronološko opiše pobudo Novolesovih delavcev po stečaju Novolesa, da bi z zagonom zdravih jeder podjetja in v kombinaciji z novimi programi konzorcijskih partnerjev obnovili lesno-predelovalno verigo na kompleksu Novoles v Straži. Delavska zadruga novi Novoles je sodelovala tudi v stečajnem postopku, v katerem pa zaradi nezrelih odločujočih državnih in lokalnih podpornih okolij, s plemenito in ekonomsko upravičeno pobudo niso uspeli.

Knjiga obsega 340 strani in bo na voljo v drugi polovici septembra. Lahko jo naročite pri Slovenskem forumu socialnega podjetništva po ceni 10 evrov + poštnina. Naročila sprejemamo na elektronski naslov: E: info@socialnaekonomija.si.

Nazaj na vrh