Nastaja projekt Evropska šola socialne ekonomije

Združenje Socialna ekonomija Slovenije se je 6. februarja 2020 udeležilo konference “Building a local social innovation ecosystem including R&D actors” v španski Pamploni. Združenje je zastopal Miro Mihec s predstavitvijo socialne ekonomije v Sloveniji.

7. februarja 2020 se je Miro Mihec udeležil tudi sestanka s parntneji S3 tematske platforme za socialno ekonomijo.  S3 Thematic Smart Specialisation Partnership on Social Economy bo financirana v letu 2021, če bo poslovnih načrt pripravljen do konca leta 2020 in uspešno predstavljen investitorjem.

Gre za pilotni projekt, financiran s strani evropske komisije. Naše partnerstvo je sestavljeno iz sledečih regij:

  • Navarra (Španija) – lead partner
  • Murcia (Španija)
  • Emilia-Romagna (Italija)
  • Örebro (Švedska)
  • Lapland (Finska)
  • Slovenia (Slovenia)

Partnerstvo je pripravilo več kot deset unikatnih idej, med katerimi je bila izbrana “Evropska šola socialne ekonomije”, ki sta ga predlagali španska regija Navarra in Slovenija. V okviru šole so predvidena 3 področja delovanja, in sicer:

  • Capacity building (izobraževanja…), ki ga bo vodila regija Navarra
  • Comunication on Social Economy Model (promocija rezultatov ter komunikacija med partnerji, vključno z Ethical adertising and marketing with positive social impact, morda tudi Yunus Center Slovenija), ki ga bo vodila regija Murcia s podporo Slovenije
  • Open social innovation (borza idej), ki ga bo vodila regija Emilia-Romagna.

Poročilo s konference: Report KEP Social Innovation Ecosystems_Navarra_feb_2020.

Združenje Socialna ekonomija Slovenije predstavlja Slovenijo kot regijo na področju modernizacije socialne ekonomije, zato smo ob priključitvi projektu konec 2018 povabil k sodelovanju različne parnterje, katere vabimo na srečanje v četrtek, 19. marca ob 14. uri na Partizansko 12 v pisarno Združenja Socialna ekonomija Slovenije, PE Maribor.

Več informacij in prijave:

Miro.mihec@socialnaekonomija.si

041 710-277

Nazaj na vrh