Nives Fortunat Šircelj – razvoj kadrov, nagrajevanje, vodenje, pravilniki

Poveži se z mentorjem!

Organizacija in funkcija: Zavod ZAPOSLISE, direktor

Področja dela:

Višanje kompetenc, znanj, veščin za zaposlene, za vodstvo, brezposelne in tiste, ki so še v fazi šolanja, višanje kadrovske funkcije, delovno pravna zakonodaja, pisanje internih aktov in pravilnikov. Kot kadrovica sem sodelovala na razpisih in bila pri pridobivanju sredstev tudi uspešna. Dodatne izkušnje z EU sredstvi sem pridobila na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije in sicer na programih razvoja zaposlenih s pomočjo EU sredstev.
Imam veliko izkušenj z izborom, zaposlovanjem in motiviranjem zaposlenih, tudi vodij. Poslanstvo Zavoda ZAPOSLISE, je prav razvoj kadrov, še posebej tistih prikrajšanih skupin, zato vsa pretekla znanja s pridom izkoriščam. Aktivno delujem tudi na področju širjenja socialnega podjetništva, kjer vidim veliko poslovnih priložnosti. Osnovna dejavnost je izvajanje raznih delavnic in seminarjev, svetovanja.

Št. mentorirancev naenkrat: 3

Število brezplačnih mentoriranj: 1

Lokacija srečevanj: celotna Slovenija

Kratek opis mentorja: Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.. V času študija sem se usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Prav smer študija me je »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, sem delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov. Bila sem predsednica komisije za izobraževanje pri GZS- tekstilna in usnjarska dejavnost, ter član komisije pri Trgovinski zbornici SLO. Je član Društva za kadrovsko dejavnost Severnoprimorske regije in član Združenja nadzornikov Slovenije. Bila je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev in to področje zelo dobro pozna tudi danes. Pišem, svetujem in predavam iz področja razvoja kadrov, delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov vodenja, nagrajevanja in motiviranja, tudi kako pridobivati EU sredstva.


 

Mentor izvaja tudi naslednje delavnice, usposabljanja, predavanja:

  • Kako višati samostojnost, samoiniciativnost na delovnem mestu

-elementi uspešnosti v življenju na poslovnem in osebnem področju
-kako komunicirati s težavnimi strankami
-tehnike pogajanj za uspešnost na delu in v osebnem življenju
-spoznavanje različnih osebnostnih tipov osebnosti, izvedba samoocenjevalnih testov
-kako komunicirati z različnimi generacijami
-kako se otresti treme v komuniciranju
-kako si upati in biti slišan in tudi uslišan
-govorica telesa in kako nam lahko pomaga pri doseganju ciljev
-kako zvišati samozavest in si upati reči NE
-metode optimiziranja dela in časa
-kako se samomotivirati in kako motivirati druge
-kako doseči medgeneracijsko sodelovanje
-veščine mentoriranja, prenašanja znanj na sodelavce

Reference: LU Ajdovščina, LU Velenje, LU Kranj, Cene Štupar Ljubljana, LU Koper, LU Ptuj, FUDŠ Nova Gorica, Slovenske železnice, Trgo ABC, Plastika Skaza, BSH Nazarje, Gorenje, Komunala Velenje, Dom upokojencev Izola, Dom upokojencev Polzela, Roltek, Odelo Slovenija, Šent, CNVOS, Iskra Mehanizmi, Kovinoplastika Lož, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in še veliko drugih

  • Veščine vodenja (tudi ciljno vodenje)

-sodobni načini vodenja in od česa so odvisni
-kakšno vodenje je značilno za posamezno dejavnost in posamezen profil sodelavcev
-sodobni načini motiviranja, nagrajevanja (finančno in nefinančno)
-pomen določanja delovnih prioritet sebi kot vodji in sodelavcem
-korist letnih razvojnih pogovorov
-kako upravljati konflikte
-prenašanje znanj
-kako izbrati in razviti najboljše sodelavce in najboljše time
-učinkovite taktike ciljnega vodenja
-kako biti dober vodja na osnovi poznavanja medgeneracijskih razlik
-kako trenirati trenerje, prenašanje znanj

Reference: Agencija Poti, Verlah Dashofer, GZS Lj, GZS NG, Mednarodna pravna fakulteta NG, Petrol, BSH Nazarje, Slovenske železnice, Roltek, Komunala Velenje, Odelo Slovenija, DRIA upravljanje investicij, Zavarovalnica Triglav, Rokus Klett, Slovenske elektrarne, Dars, Talum Kidričevo, Niko Železniki, Stroka Produkt, AMZS, ŠENT in še veliko drugih

  • Kako zaposlovati in razvijati kadre (za službe zadolžene za zaposlovanje)

-metode pravilnega izbora in razvoja kadrov
-sodobni načini nagrajevanja (finančno in nefinančno nagrajevanje)
-načini nagrajevanja na osnovi delavčevega doprinosa, ali na osnovi finančnih kazalnikov
-uvedba kadrovskega kontrolinga in zakaj je koristen
-optimizacija dela in delovnih procesov
-višanje pogajalskih veščin za kadrovike
-pomoč pri pisanju raznih internih aktov in pravilnikov (organizacijski pravilniki, sistemizacija delovnih mest, pravilniki o plačah in nagrajevanju, merjenje delovne uspešnosti, podjetniške pogodbe, merjenje organizacijske klime)

  • Kako do EU sredstev

-katera so prednostna področja razvoja SLO in EU, ker se tam skrivajo zaposlitvene in poslovne priložnosti
-kateri so odprti razpisi, kateri so v pripravi
-svetovanja pri pisanju prijav, pri oddaji zahtevkov za sofinanciranje…

Reference: Agencija Poti, Verlah Dashofer, GZS, Mednarodna pravna fakulteta NG, Petrol, BSH Nazarje, Slovenske železnice, Roltek, Komunala Velenje, Odelo Slovenija, DRIA upravljanje investicij, Zavarovalnica Triglav, Rokus Klett, Slovenske elektrarne, Dars, Talum Kidričevo, Sumida Slovenija, Elvez, Birografika Bori, Niko Železniki, Stroka Produkt, Arhiv Slovenije, AMZS, in še veliko drugih

Nazaj na vrh