Organi Združenja

Organi Združenja SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE, so.p. so:

  • skupščina
  • upravni odbor
  • generalni sekretar
  • nadzorni odbor
  • strokovni odbor

Skupščino kot najvišji organ sestavljajo vsi člani, ki se sestanejo najmanj enkrat letno, z namenom, da odločajo o najpomembnejših postopkih za delovanje združenja.

Upravni odbor: Iris Magajna, Mojca Žganec Metelko, Lilijana W. Brajlih, Mitja Bogataj, Miro Mihec, Sebastjan Pikl.

Generalna sekretarka: Lilijana W. Brajlih

Nadzorni odbor: Mirjana Ivanuša, Nace Kovač, Marjan Holc.

Nazaj na vrh