Podprite nas

Podporniki našega dela lahko postanete tudi drugače!

Združenje slovenski forum socialnega podjetništva je neprofitna, nepridobitna, nepolitična, nevladna organizacija, ki v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11) opravlja dejavnosti v javnem interesu (12. alineja 4. člena ZSocP). Nešteto ur pridnih rok, ki podnevi in ponoči gradijo, negujejo in obdelujejo spletni portal ter ustvarjajo največjo bazo informacij, podatkov in znanja o socialni ekonomiji v Sloveniji, lahko nagradite z donacijo.

To lahko storite z nakazilom poljubnega prostovoljnega zneska:

  • na transakcijski račun Združenja SI56 6100 0000 3529 692, odprt pri Delavski hranilnici (namen nakazila: donacija).

Hvala, da nam pomagate postati še boljši!

 

Kaj je donacija?

Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti. Ker v primeru donatorske pogodbe ne pride do prometa blaga ali storitev, kot v primeru sponzorstva (tu vedno sledi protiusluga v blagu oziroma storitvah), ni potrebno izstaviti računa. Po izdaji donatorske pogodbe se donatorju izstavi potrdilo o donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije, tako pravnim kot fizičnim osebam.

Po 15. členu Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14 in 95/14) donacija ni predmet DDV: 

»Znesek, ki ga davčni zavezanec izplača osebam, ki so v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje humanitarne, kulturne, znanstvene, zdravstvene, socialnovarstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, verske ali sindikalne dejavnosti in ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, ni predmet DDV.«

Pravne osebe, ki želijo donírati določen znesek v skladu s 1. odstavkom 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, lahko ta znesek uveljavljajo za zmanjšanje davčne osnove.

1. odstavek 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14 in 23/15):

»Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.«

Nazaj na vrh