Vizija, poslanstvo, in vrednote

Vizija ZSES

Krovna organizacija za socialno ekonomijo v Sloveniji.

Generator družbeno ekonomskih sprememb v Sloveniji in mednarodno prepoznan center odličnosti za razvoj in promocijo socialnega podjetništva.

Skupna platforma za delovanje podjetij socialne ekonomije in tistih podpornih institucij, ki so si zadale cilj uveljavitve socialnega (družbenega) podjetništva in trajnostno naravnane skupnostne ekonomije v Sloveniji.

Steber in glasnik socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji.

Poslanstvo ZSES

Vzpostavljamo inovativno okolje za razvoj potencialov vseh akterjev socialnega podjetništva in zagotovitev učinkovitih mehanizmov za razvoj socialnega podjetništva na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom zagotavljanja blaginje in inovativnega razvoja Republike Slovenije.

Vrednote ZSES

  • etika;
  • strokovnost in neodvisnost;
  • pripadnost poslanstvu foruma;
  • integriteta in družbena odgovornost;
  • inovativnost, kreativnost in proaktivno delovanje, usmerjeno v prihodnost;
  • spoštovanje in sprejemanje različnosti.

Nazaj na vrh