Obisk pri Permakulturnem inštitutu v Mariboru

Udeleženke učnih delavnic ZSES in društva Pupillam smo 12. 6. 2019 obiskale Permakulturni inštitut Maribor. Gre za neprofitno okoljevarstveno organizacijo, ki ne želi le ozaveščati javnosti o tem, kakšne probleme povzroča človek in njegovo delovanje naravi in posledično samemu sebi, ampak želi na rešitvah v praksi ljudi pozvati k bolj smotrnemu delovanju in življenju. V učno demonstracijskem centru inštituta na Pobrežju nas je sprejel direktor inštituta Matej Kline in nam predstavil prostore, aktivnosti in vizijo inštituta.

Najprej smo si ogledali velik in slikovit poligon za pridelavo zelenjave in spoznali metode ekosistemske pridelave, ki se v marsičem razlikujejo od konvencionalnega kmetovanja. Bistvo načrtovanja permakulturnega sistema je namreč opazovanje delovanja narave in izhajanje iz teh naravnih vzorcev. V ospredje se postavlja vzpostavitev ugodne kemije in biologije tal brez uporabe umetnih gnojil, brez prekopavanja prsti in brez kolobarjenja. Izogiba se klasičnemu modelu gojenja monokultur, saj so tovrstni sistemi nenaravni, nestabilni in netrajnostni. Permakulturno načrtovanje zasaditve tako temelji na zasajevanju različnih rastlinskih vrst, ki se medsebojno podpirajo. Takšna zasaditev pripomore tudi k drugačnem principu zatiranja škodljivcev, saj ob odsotnosti agresivnega zatiranja samega škodljivca ob namnožitvi le-tega hkrati vzpodbudi prisotnost njihovih naravnih plenilcev, ki potem opravijo z njimi. Škropljenje z umetnimi škropivi je zato odveč.

Od zelenjavnega vrta nas je pot vodila do majhne vrtne lope z maloštevilnim orodjem in stroji, saj tak način pridelave mehanizacije skorajda ne potrebuje. Ogledali smo si tudi kompostnik, saj je kompost v sonaravnem kmetovanju ključen element za rodovitno prst, ter prosto živeče živali. Ob glavnem poslopju se nahaja tudi rastlinjak, ki je posebej prilagojen za ekosistemsko pridelavo vrtnin. Na posestvu najdemo še lastnoročno konstruirano hladilnico z naravno slamnato izolacijo, kjer se shranjuje pridelek, ter logistični center za odpošiljanje pridelka do prevzemnih mest za stranke. Stranska aktivnost inštituta je namreč tudi prodaja pridelane zelenjave pod blagovno znamko Zabojček zdravja s katero se delno financira.

Vizija Permakulturnega inštituta Maribor je regeneracija naravnega in družbenega okolja v Sloveniji in s tem ustvarjanje blaginje, kar želijo doseči s širjenjem trajnostnih praks oziroma tovrstnega načina razmišljanja in življenja. Verjamejo, da lahko s pomočjo ekosistemskih principov kmetovanja vzpostavimo zelo produktivne kmetijske ekosisteme na manjšem območju, kot ga uporablja agronomija danes. Tudi obiskovalke inštituta bomo katero od novo spoznanih praks odslej lahko prenesle na naše domače vrtove ter širile pridobljeno znanje naprej.

Več na: https://www.permakulturni-institut.si/

Nazaj na vrh