OBJAVLJEN DRUGI RAZPIS ZA JAVNA DELA 2016

Zavod RS za zaposlovanje je danes objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 v višini 11.4 milijona evrov.

V izbrane programe javnih del se bo lahko vključilo 2.200 dolgotrajno brezposelnih oseb. Prednost bodo imeli dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Izobrazbena raven ne bo pogojevala vključitev oseb v programe javnih del, ki bodo izbrani na drugem javnem povabilu.

Ponudbe na drugo javno povabilo lahko oddajo neprofitni delodajalci za izvajanje javnih del na področju: kmetijstva, vzgoje in izobraževanje, okolja in prostora, kulture ter na področju drugih programov javnih del.

Na drugo javno povabilo ni možno oddati ponudb za izvajanje javnih del na področju socialnega varstva, saj je to prednostno področje prvega javnega povabila, ki je trenutno še odprto v naslednjih območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje: Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Sevnica in Trbovlje.

Za izvajanje javnih del v letu 2016 bo skupno na voljo 32,9 milijona evrov sredstev za vključitev 6.000 dolgotrajno brezposelnih oseb. Drugo javno povabilo je odprto od 1. 2. 2016 dalje do porabe razpoložljivih sredstev vendar najdlje do vključno 7. 10. 2016.

Drugo javno povabilo za izbor programov javnih del 2016

Vir: http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=1944&tx_ttnews[tt_news]=7852&tx_ttnews[backPid]=12106&L=0&no_cache=1

Nazaj na vrh