Objavljen je razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«.

Ministrstvo za kulturo je 1.3.2019 objavilo razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«. Razpis se nanaša se na nepovratna sredstva za inovativne poslovne projekte s področij kulturno kreativnih industrij. Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih:

  • A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo, v višini do 15.000 EUR na projekt.
  • A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge, v višini do 40.000 EUR na projekt.
  • A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji, v višini do 30.000 EUR na projekt.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 04. 2019. Celotno besedilo razpisa je na voljo na povezavah:

https://www.czk.si/razpis/2019-04-15/Javni_razpis_Ministrstva_za_kulturo_za_izbor_operacij_Spodbujanje_kreativnih_kulturnih_industrij__Center_za_kreativnost_2019

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911

Za dodatne informacije v zvezi z razpisi smo vam na voljo, radi pa bi vas opozorili in povabili tudi na dogodke, ki jih pripravljamo za namen pomoči,  obveščanja in informiranja o prijavah na  objavljene razpise Ministrstva za kulturo:

LJUBLJANA

Konferenca CzK: Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana
Četrtek, 14.3.2019; od 10.00 do 18.00 

9:30  Registracija in kava
10:00
 Uvodni pozdrav, Matevž Čelik, direktor MAO
10:30 Splošna predstavitev ciljev razpisa JR CzK 2019; Biserka Močnik, Ministrstvo za kulturo ter podpornega sistema Centra za kreativnost; Anja Zorko, vodja CzK in Mika Cimolini, poslovni vodja programa CzK

11:15 Odmor

11:30 Podjetništvo in kreativnost

Mag. Matej Rus, soustanovitelj Tovarne podjemov, višji predavatelj podjetništva na EPF UM
Elevator pitch, poslovni model in poslovni načrt
Jakob Gajšek, direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja
Vloga podpornih organizacij v različnih fazah razvoja zagonskih podjetij
Branko Drobnak, predsednik kluba Poslovni angeli Slovenije
Iskanje ustreznih investitorjev

12.15 Predstavitev primerov različnih praks: od start up podjetja do sodelovanja z gospodarstvom

Marko Hren, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Pomen inovacijskega ekosistema RS
Lushna, Peter Ličen, direktor in partner, arhitekt
Multidisciplinarnost, razvijanje produktov in ponudb
Chipolo, Nika Kramžar, vodja marketinga
Razvoj in rast, internacionalizacija
Intra Lighting, Marino Furlan, direktor (TBC)
Design management – upravljanje in povezovanje področij za uspešen razvoj podjetja

13:00 Odmor za kosilo

14:15 – 17:15 Izobraževalne delavnice za prijavitelje
Predstavitev razpisa CzK, osnovne tehnične informacije o razpisu, namen, ozadje pripravljenega razpisa, kakšne ideje so primerne za prijavo na razpis, kdo se lahko prijavi, način financiranja in upravičeni stroški, dokazila, predstavitev meril za ocenjevanje projektov, možnost vključitve v podporni sistem CzK.

17:15 – 18:15 Svetovanje 1:1 (s predhodnimi prijavami)
Kako izpolnjevati prijavnico in druga specifična vprašanja

Petek, 22.3.2019; od 10.00 do 14.00
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  : 2. del 

Edvard, Igriška 5, Ljubljana

Petek, 29.3.2019; od 10.00 do 14.00
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  : 3. del

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

PREDSTAVITVE PO SLOVENIJI

Ponedeljek, 18.3.2019; od 10.00 do 14.00
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 – Maribor         

Projektna pisarna CzK Maribor, Partizanska 11, Maribor

Torek, 19.3.2019; od 10.00 do 14.00
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  – Novo Mesto

Lokal Patriot, Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a, Novo Mesto

Sreda, 20.3.2019; od 10.00 do 14.00
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1   – Koper

Univerzitetni inkubator PrimorskeČevljarska ulica 27, Koper

Prijavite se  na izobraževalne dogodke in delavnice za pomoč pri prijavah na razpis:

https://www.czk.si/novica/2019-03-02/Izobrazevanja_in_svetovanja_za_javni_razpis_Ministrstva_za_kulturo_za_izbor_operacij_Spodbujanje_kreativnih_kulturnih_industrij__Center_za_kreativnost_2019?utm_source=CzK.+Center+za+kreativnost&utm_campaign=cb1000d086-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_05_03_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ebb128df6c-cb1000d086-74499145

 Marko Podjavoršek

Vodja projektov / Project manager

Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Museum of Architecture and Design

Center za kreativnost / Centre for Creativity

Projektna pisarna Maribor, Partizanska c. 11, Maribor

T: +386(0)59141352  M: +386(0)41 377 163

www.czk.siwww.mao.si

 

 

Nazaj na vrh